Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 17/10

Tin doanh nghiệp

HT1 – Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên – Ngày 8/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 4% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 400 đồng). HT1 dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 27/11/2023.

PC1 - Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 - Thông báo nhận được quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, tổng số tiền phạt và truy thu đạt hơn 979 triệu đồng.

C47 - Công ty Cổ phần Xây dựng 47 - Thông qua phương án phát hành hơn 3,3 triệu cổ phiếu nhằm chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 10 cổ phiếu sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện trong quý 4 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Ngày 10/11 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). VPB dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 20/11/2023.

HAT - CTCP Thương mại Bia Hà Nội - Ngày 27/10 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 40% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 4.000 đồng). HAT dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 29/11/2023.

BMV - CTCP Bột mỳ Vinafood 1 - Ngày 27/10 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt.

SJS - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Trần Như Trung kể từ ngày 13/10/2023.

SZL - Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành - Ngày 27/10 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2023 theo tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 1.200 đồng). SZL dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 10/11/2023.

T CM - Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công - HĐQT thông qua quyết định ngày 25/10 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng năm 2022. Tỷ lệ phát hành là 13% tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu sẽ nhận về 13 cổ phiếu mới.

PTL - Công ty Cổ phần Victory Capital - Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc hoãn chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với lý do diễn biến thị trường chứng khoán chưa thuận lợi, có thể ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CKG – Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang – Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Mai Hương đã bán 385 nghìn cổ phiếu CKG từ ngày 29/9 đến 13/10/2023, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,289% tương ứng còn nắm hơn 275 nghìn cổ phiếu.

BST - CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Nguyễn Minh Hà đã mua 1.100 cổ phiếu BST từ ngày 14/9 đến 13/10/2023, tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,68% tương ứng năm hơn 62,4 nghìn cổ phiếu.

CAP - Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái - Chủ tịch HĐQT Trương Ngọc Biên đã mua 48.000 cổ phiếu CAP trên tổng số 80.000 cổ phiếu đăng ký. Giao dịch được thực hiện từ 11/9 đến 10/10. Sau giao dịch, ông Biên nắm 593.408 cổ phiếu CAP.

MML - CTCP Masan MeatLife - Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco đã mua 52.955.559 cổ phiếu MML trong phiên 12/10/2023, nâng tỷ lệ sở hữu lên 16,19% vốn.

LTC - CTCP Điện nhẹ viễn thông - Ông Trần Đình Minh, con của Ủy viên HĐQT Trần Đình Tùng đã bán 151.010 cổ phiếu LTC, không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào tại LTC. Giao dịch được thực hiện từ 4/10 đến 13/10.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

EVF - Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - Tổng Giám đốc Mai Danh Hiền đăng ký mua 1,3 triệu cổ phiếu EVF, Chủ tịch HĐQT Phạm Trung Kiên đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu EVF, Thành viên HĐQT Lê Mạnh Linh đăng ký mua hơn 1,5 triệu cổ phiếu EVF.

Các giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/10 đến 31/10/2023.

PDV - CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt - Ông Nguyễn Xuân Lộc - Phó Giám đốc đăng ký mua 50.000 cổ phiếu; bà Trần Thị Thanh Huyền - Người phụ trách quản trị công ty đăng ký mua 100.000 cổ phiếu; ông Trần Hồng Kiên - Phó Giám đốc đăng ký mua 50.000 cổ phiếu; Ông Nguyễn Thái Đạo - Kế toán trưởng đăng ký mua 160.000 cổ phiếu; Ông Nguyễn Trọng Quý - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 190.000 cổ phiếu.

Các giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 18/10/2023 đến ngày 30/10/2023.

Xem thêm tại cafef.vn