Công ty cổ phần Licogi 13 (mã Ck: LIG) vừa công bố kết quả phát hành cổ phiếu LIG trong đợt chào bán riêng lẻ năm 2023 cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cụ thể, năm 2023, Licogi 13 thông qua phương án phát hành chào bán riêng lẻ hơn 22,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền dự kiến thu được là 225 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến để bổ sung vốn lưu động, được sử dụng trả nợ vay ngân hàng nhằm giảm chi phí tài chính.

Licogi 13 “ế” toàn bộ 22,5 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ
Sơ đồ giá cổ phiếu LIG trên HNX

Theo danh sách được Licogi 13 công bố, có 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp là các nhà đầu tư cá nhân tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán này. Tuy nhiên, kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ không một ai trong số 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2023 đăng ký mua. Đáng chú ý là Licogi 13 không đưa ra bất cứ lý do nào giải thích cho việc không phân phối được số lượng cổ phiếu đã đăng ký. Theo đó, số cổ phiếu này sẽ bị huỷ bỏ.

Trên thị trường chứng khoán, từ cuối năm 2023 đến nay, LIG chỉ giao dịch quanh quẩn vùng 4.000 đồng với nhiều phiên đứng tại giá tham chiếu. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn tương đối sôi động, khối lượng khớp lệnh trung bình 10 phiên gần đây đạt 650.625 đơn vị/phiên./.