[LIVE] ĐHĐCĐ PV Power: Dự báo lợi nhuận năm nay rơi về đáy, đề xuất không chia cổ tức cả 2023 và 2024

Sáng 23/5, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

 Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2024. (Ảnh: HK).

Năm, nay, doanh nghiệp lên mục tiêu tổng sản lượng điện sản xuất năm 2024 đạt 16,7 tỷ kWh.

Kế hoạch doanh thu là 31.736 tỷ đồng, tăng 12% so với năm ngoái còn lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 36% còn 824 tỷ. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp lên sàn. 

Riêng công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu là 23.960 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 929 tỷ; tăng 16% về doanh thu song lợi nhuận giảm gần 23% so với thực hiện năm 2023.

PV Power đề xuất không chia cổ tức năm 2024.

 Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất và kế hoạch 2024.

Lãnh đạo PV Power  cho biết năm nay sẽ tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các nhà máy điện (trung tu tổ máy số 2 Nhà máy điện Vũng Áng 1 và Nhà máy thủy điện Đakđrinh, tiểu tu các Nhà máy điện Cà Mau 2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Nhà máy thủy điện Hủa Na).

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của PV Power là tổ chức thực hiện công tác đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, dự kiến phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 vào cuối năm 2024 và phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 4 vào khoảng giữa năm 2025.

 Ảnh: HK.

Về kế hoạch đầu tư, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho năm 2024 là 9.407 tỷ đồng bao gồm đầu tư xây dựng cơ bản (8.864 tỷ), mua sắm trang thiết bị và tài sản cố định (380 tỷ), đầu tư góp vốn vào đơn vị thành viên (163 tỷ). Trong đó vốn chủ sở hữu là 2.591 tỷ còn lại là từ nguồn vốn vay và vốn khác.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, PV Power dự kiến trích trích quỹ đầu tư phát triển 360 tỷ, quỹ khen thưởng phúc lợi 170 tỷ, quỹ thưởng người quản lý hơn 3 tỷ. Doanh nghiệp đề xuất không chia cổ tức năm 2023.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PV Power cũng đã thông qua việc không chia cổ tức năm này.

Bên cạnh đó, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, góp vốn và mua sắm trang thiết bị năm 2024 của công ty mẹ từ nguồn vốn chủ sở hữu là 2.591 tỷ đồng. Giá trị đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu lớn hơn lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 nên PV Power không chia cổ tức năm 2023, doanh nghiệp giải trình.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024.

 Tiếp tục cập nhật...

Xem thêm tại vietnambiz.vn