[LIVE] ĐHĐCĐ SHB: Hơn 1.300 cổ đông tham dự, dự kiến chia cổ tức 16%, đặt mục tiêu lợi nhuận gần 11.300 tỷ đồng

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 SHB. (Ảnh: H.T).

Chiều nay (25/4), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB - Mã: SHB) tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại khách sạn Melia, Hà Nội.

Tính đến 14h20, số cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự tại đại hội là 1.321 người, sở hữu hơn 2,3 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 66% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đủ điều kiện để tiến hành, đây cũng là một trong những đại hội ngân hàng có số lượng người tham dự đông nhất. Trước đó, đại hội đồng của MB ghi nhận số lượng tham dự là hơn 2

Theo báo cáo tại đại hội, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết năm 2023, bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, SHB ghi nhận lãi trước thuế đạt 9.239 tỷ đồng, giảm 405 tỷ đồng so với năm trước. Nguyên nhân chính là do ngân hàng tăng cường trích lập dự phòng. Chi phí dự phòng rủi ro đã trích lập trong năm 2023 là hơn 7.300 tỷ đồng, tăng gần 1.800 tỷ so với năm trước.

Dư nợ tín dụng cuối năm 2023 đạt hơn 455.000 tỷ, tăng 16,9% so với năm trước. Quy mô huy động thị trường 1 đạt hơn 497.000 tỷ đồng, tăng 22,2% so với năm trước. Trong đó, tiền gửi khách hàng cá nhân tăng 35,6%.

đề xuất kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 11.286 tỷ đồng, tăng 22,2% so với kết quả thực hiện năm 2024. Tổng tài sản dự kiến sẽ lên 701.000 tỷ đồng, tăng 11,2%, trong đó tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 518.555 tỷ đồng, tăng 14%.

Tỷ lệ nợ xấu dự kiến được kiểm soát dưới 3%, so với kết quả 2,7% vào năm 2023. Sang năm 2024, SHB dự kiến mức chia cổ tức lên tới 18%, cao hơn so với 2023.

 Nguồn: Báo cáo tài chính SHB qua các năm, H.T tổng hợp.

Để thực hiện kế hoạch trên, SHB sẽ triển khai 6 nhóm giải pháp, bao gồm: quản trị điều hành; thúc đẩy tài chính xanh, phát triển bền vững; phát triển khách hàng; cơ chế, chính sách quản trị rủi ro; tổ chức bộ máy, nhân sự và chuyển đổi số.

Chia cổ tức 16% bằng tiền mặt và cổ phiếu

Năm 2023 SHB ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 7.321 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại là 5.929 tỷ đồng. Ngân hàng dự kiến sẽ chia trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 16% vốn điều lệ, hay 5.859 tỷ đồng, theo hai cấu phần.

SHB sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5%, tổng số tiền dự kiến dùng để chia là 1.831 tỷ đồng. Về cấu phần thứ hai. Ngân hàng cũng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11%, tương ứng số tiền 4.029 tỷ đồng. Sau khi chia cổ tức, lợi nhuận để lại chưa phân phối sẽ là 69,4 tỷ đồng.

Hiện vốn điều lệ của SHB đang là 36.194 tỷ đồng. Ngân hàng đang hoàn tất các thủ tục để nâng vốn lên 36.629 tỷ đồng sau khi phát hành thêm 43,5 triệu cổ phiếu ESOP.

Nếu hoàn thành kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11%, vốn điều lệ của SHB dự kiến sẽ lên gần 40.658 tỷ đồng. Kế hoạch trên dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2024.

Sau khi chia cổ tức, quy mô vốn điều lệ của SHB vẫn sẽ đứng thứ 9 ngành ngân hàng, sau ACB và trước HDBank. Trong nhóm cổ phần, vốn điều lệ của SHB đứng thứ 5.

Vốn điều lệ SHB dự kiến sẽ đạt gần 41.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ dự kiến sử dụng chủ yếu vào mục đích cho vay doanh nghiệp, bao gồm cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ tài sản cố định và cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án. Thời gian giải ngân dự kiến là quý III hoặc quý IV/2024 hoặc đến khi hoàn thành kế hoạch phát hành.

Đại hội cũng sẽ trình đại họi đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT với ông Đỗ Đức Hải và ông Haroon Anwar Sheikh. Trước đó, ông Haroon Anwar Sheikh có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân còn ông Đỗ Đức Hải xin từ nhiệm để đáp ứng các quy định của Luật các TCTD mới đồng thời để tập trung công tác điều hành kinh doanh của SHB.

Ngoài các nội dung trên, ĐHĐCĐ của SHB dự kiến cũng sẽ thông qua tờ trình về niêm yết trái phiếu SHB phát hành ra công chúng, sửa đổi điều lệ, văn bản nội bộ cho phù hợp với thay đổi trong Luật TCTD 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

(Tiếp tục cập nhật)

Xem thêm tại vietnambiz.vn