[Live] ĐHĐCĐ SSI: Kế hoạch lãi kỷ lục gần 3.400 tỷ đồng

Chiều ngày 25/4, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (Mã: SSI) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Báo cáo tại đại hội, SSI có tổng cộng hơn 74.000 cổ đông và số lượng tham dự tính đến 14h gần 800 cổ đông, đại diện cho hơn 53% số cổ phần có quyền biểu quyết.

 Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của SSI. Ảnh: HL.

Năm 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19%.

Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất của SSI từ trước đến nay. Con số lợi nhuận này nhỉnh hơn so với 3.365 tỷ đồng đạt được năm 2021 khi thị trường chứng khoán bùng nổ, các mảng kinh doanh đều thuận lợi. 

Hội đồng quản trị đồng thời muốn được cổ đông ủy quyền điều chỉnh kế hoạch phù hợp khi mức tăng trưởng và thanh khoản thị trường không đạt mức giả định.

Công ty mẹ SSI kết thúc quý I với kết quả lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 727 tỷ đồng, tăng lần lượt 53% và 51% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tốt nhất kể từ quý IV/2021 đến nay.

Theo SSI, doanh thu hợp nhất ước đạt 2.022 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 945 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này tương ứng mức thực hiện 25% và 28% so với kế hoạch 2024. 

 Nguồn: HL tổng hợp.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2023, HĐQT đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10%, tương đương với số tiền dự chi 1.511 tỷ đồng. 

Tại đại hội, HĐQT cũng sẽ trình thông qua tiếp tục thực hiện các phương án chào bán, phát hành cổ phiếu đã được chấp thuận năm 2023, phát hành tối đa 10 triệu cổ phiếu ESOP năm 2024, bầu 2 thành viên hội đồng quản trị và các nội dung khác.

Cuối năm 2023, SSI về 2 phương án tăng vốn bao gồm phát hành hơn 302 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 20% và chào bán hơn 151 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%. Tổng khối lượng phát hành hơn 453 triệu đơn vị, qua đó tăng vốn điều lệ lên 19.645 tỷ đồng để tiếp tục dẫn đầu về vốn trong nhóm công ty chứng khoán.

Tiếp tục cập nhật...

Xem thêm tại vietnambiz.vn