Loạt doanh nghiệp cảng biển công bố KQKD năm 2023: Chỉ một cái tên vượt chỉ tiêu lợi nhuận

Theo đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã: DVP) là doanh nghiệp mới nhất ngành cảng biển công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu hơn 144 tỷ đồng, tăng 3,5%; lãi sau thuế hơn 55 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2023, Cảng Đình Vũ ghi nhận doanh thu 549 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước. Lãi trước thuế và lãi sau thuế đạt 396 tỷ đồng và 328 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 16% so với năm 2022

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 716,2 tỷ đồng và lãi trước thuế 360 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được, Cảng Đình Vũ chỉ đạt gần 77% mục tiêu doanh thu và vượt 10% chỉ tiêu lãi trước thuế đã đề ra.

Loạt doanh nghiệp cảng biển công bố KQKD năm 2023: Chỉ một cái tên vượt chỉ tiêu lợi nhuận
KQKD quý IV và cả năm 2023 của Cảng Đình Vũ.

Một doanh nghiệp khác cùng ngành là CTCP Cảng Đồng Nai (mã: PDN) ghi nhận doanh thu 334 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 80 tỷ đồng trong ba tháng cuối năm 2023, tăng lần lượt 27,5% và 95% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế từ đầu năm 2023, Cảng Đồng Nai đạt doanh thu hơn 1.167 tỷ đồng và lãi sau thuế 295 tỷ đồng, tăng 10% và 26% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu và lãi sau thuế năm 2023 lần lượt 990 tỷ đồng và 216 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Cảng Đồng Nai đã thực hiện được 85% mục tiêu doanh thu và 73% kế hoạch lãi sau thuế đã đề ra.

CTCP Cảng Cảm Ranh (mã: CCR) cũng mới công bố báo cáo tài chính quý IV/2023, đạt doanh thu gần 43 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 4 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ so với quý IV/2022.

Cả năm 2023, doanh nghiệp có doanh thu 143 tỷ đồng, giảm 5,3%. Lãi trước thuế và sau thuế lần lượt 14,8 tỷ đồng và 14,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm 2022.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu 165 tỷ đồng và lãi trước thuế 23,5 tỷ đồng. Cảng Cam Ranh đã thực hiện được 86% kế hoạch doanh thu và 63% chỉ tiêu lãi trước thuế đã đề ra.

>>Công ty cảng biển có cổ phiếu sắp niêm yết trên HoSE báo lãi năm 2023 tăng gần 155%

Xem thêm tại nguoiquansat.vn