Lợi nhuận của Vosco cao nhất trong 5 quý

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, kết quả kinh doanh của CTCP Vận tải biển Việt Nam (Vosco - Mã: VOS) đã khởi sắc hơn. Doanh thu thuần đạt 910 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ nhờ có thêm khoản doanh thu từ hoạt động thương mại (410 tỷ đồng). Giá vốn tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu nên biên lãi gộp thu hẹp còn 6%.

Theo giải trình, công ty thường xuyên theo dõi thị trường nên ký được hợp đồng với mức cước tương đối cao cho các tàu dầu. Với đặc thù quay vòng nhanh nên doanh thu của tàu dầu thường khá lớn, 3 tàu dầu hoạt động hiệu quả trong quý IV/2023.

Bên cạnh đó, công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác 117 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi từ tái cơ cấu và lãi từ bán tàu Neptune Star. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế cả quý cao gấp 4,8 lần lên 105 tỷ đồng và cũng là mức cao nhất trong vòng 5 quý trở lại đây.

Cả năm 2023, doanh thu thuần tăng gần 32% so với năm trước đó lên 3.187 tỷ đồng. Biên lãi gộp suy giảm mạnh từ 30% về 6% và lợi nhuận sau thuế giảm 68% còn 155 tỷ. Đây cũng là kết quả lợi nhuận thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Với kết quả này, công ty đã thực hiện được gấp đôi kế hoạch doanh thu và hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm.

Vosco cho biết, thị trường tàu hàng khô và tàu container năm qua giảm sút rất nhiều khiến hiệu quả kinh doanh đi xuống. Thị trường container giảm mạnh dẫn đến việc nhiều tàu trước đây được cho thuê T/C (thuê tàu định hạn) ra nước ngoài đã quay trở lại khai thác nội địa do không tiếp tục cho thuê được, làm cung tàu vận chuyển nội địa tăng. Trong khi nhu cầu vận chuyển yếu khiến các hãng phải cạnh tranh gay gắt, kéo giá cước vận chuyển giảm sâu.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính quý IV/2023. 

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Cuối năm 2023, tổng tài sản của Vosco nhích nhẹ so với đầu năm lên 2.715 tỷ đồng. Tài sản cố định giảm 22% còn 946 tỷ đồng do công ty thanh lý tàu trong năm. Các khoản phải thu ngắn hạn trên 515 tỷ đồng, chiếm gần 1/5 tổng tài sản, đa số là trả trước cho người bán ngắn hạn.

Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng khoảng 825 tỷ, gấp đôi đầu năm. Công ty không ghi nhận dư nợ vay do đã giải quyết xong toàn bộ trong năm 2022. Nợ phải trả tại cuối kỳ hơn 1.043 tỷ đồng chủ yếu là nợ phải trả dài hạn khác và nợ phải trả người bán ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 12/2023 là 1.672 tỷ đồng với vốn góp là 1.400 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên 217 tỷ.

Xem thêm tại vietnambiz.vn