Lợi nhuận một ngân hàng giảm gần 70% trong quý I

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) công bố báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế hợp nhất sụt giảm mạnh 69% với 192 tỷ đồng. Lợi nhuận riêng lẻ của ngân hàng cũng giảm 70%.

Phần lớn mảng kinh doanh ghi nhận sụt giảm trong quý đầu năm. Thu nhập lãi thuần giảm 16,4% mang về hơn 660 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt giảm 22% và 50% mang về 104 tỷ đồng và 117 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và hoạt động kinh doanh khác là hai mảng ghi nhận tăng trưởng lãi thuần, tăng lần lượt 85% và hơn 340%.

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ABBank giảm gần 50% so với cùng kỳ trong khi chi phí rủi ro tăng hơn 51% kéo lợi nhuận trước thuế của ngân hàng giảm gần 70% trong quý I.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của ABBank giảm hơn 17.300 tỷ đồng, tương đương giảm 10,7% so với cuối năm trước. Trong đó, cho vay khách hàng giảm 19,3% so với cuối năm trước đạt 79.133 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 16,5%. 

Số dư nợ xấu (nhóm 3 đến nhóm 5) của ngân hàng tăng từ 2.857 tỷ đồng lên 3.102 tỷ đồng đưa tỷ lệ nợ xấu từ 2,91% lên 3,92%.

Chi tiết các nhóm nợ của ABBank

 Nguồn: BCTC quý I ABBank.

Xem thêm tại vietnambiz.vn