DNSE Detail Stock ABB

UPCOM: Ngân hàng TMCP An Bình

Ngân hàng

logo

ABB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

9,005 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

118 tỷ

Doanh thu

10,164 tỷ

144,777 tỷ

114.48

1.96%

0%

-17.40%

3.92%

40.27%

13.00%

0.88%

0.08%

0.76

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng Maybank

16.39%

Tập đoàn Geleximco - CTCP

12.78%

International Finance Corporation

8.2%

Vũ Văn Hậu

1.96%

Khác

60.67%

Tin tức & Sự kiện