Lũy kế lợi nhuận hợp nhất giữ lại của Sacombank là 18.387 tỷ đồng

Theo tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ngân hàng Sacombank sau khi trích lập các quỹ còn 5.716 tỷ đồng.

Lợi nhuận hợp nhất giữ lại của các năm trước là 12.670 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế lợi nhuận hợp nhất giữ lại của Sacombank là 18.387 tỷ đồng.

Dù vậy như các năm trước, ngân hàng Sacombank vẫn chưa thể chia cổ tức trong năm nay.

Thông tin với Báo điện tử Chính phủ, đại diện Sacombank cho biết: Hiện nay Ngân hàng Sacombank vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu theo Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 22/05/2016 về việc chấp nhận đề án tái cơ cấu sau sát nhập của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Sacombank sẽ chia cổ tức sau khi hoàn tất xử lý cổ phiếu

Tại đại hội cổ đông thường niên 2023, Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh cho biết do Sacombank đang trong giai đoạn tái cơ cấu, hiện đã cơ bản xử lý nợ xấu, còn khoản duy nhất của ông Trầm Bê.

Ngân hàng Sacombank đã trình Ngân hàng Nhà nước cho phép bán đấu giá, khi bán xong khoản này mới khôi phục lại vốn.

Theo ông Dương Công Minh, ngân hàng Sacombank sẽ chia cổ tức sau khi hoàn tất việc xử lý cổ phiếu. Ông Minh chia sẻ, bản thân ông cũng là cổ đông Sacombank, cũng muốn được chia nên "Ngân hàng được chia là chia hết luôn, chia 100%, không giữ lại".

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng Giám đốc Sacombank cũng cho biết Ngân hàng Sacombank sẵn sàng chia cổ tức cho cổ đông để tăng vốn, nhưng với điều kiện phải được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Vì vậy có thể hiểu việc chia cổ tức cho cổ đông của Sacombank phải thực hiện theo đề án tái cơ cấu và việc chia cổ tức phải theo đúng quy định và trình tự của pháp luật.

Lũy kế lợi nhuận 18.387 tỉ đồng, vì sao Sacombank vẫn chưa thể chia cổ tức?- Ảnh 2.

Ngân hàng Sacombank sẽ chia cổ tức sau khi hoàn tất việc xử lý cổ phiếu.

Lợi nhuận tăng đều đặn 7 năm liên tiếp, Sacombank đặt mục tiêu phát triển hơn nữa trong năm 2024

Sacombank cho biết, trong năm 2023, ngân hàng này đã quyết liệt trong việc xử lý nợ xấu. Theo ước tính của ngân hàng Sacombank, gần 7.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng đã được xử lý thành công, nâng tổng mức thu hồi lũy kế lên gần 95.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, số chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành (chủ yếu là trái phiếu VAMC) đã giảm từ 21.514 tỷ đồng về 16.433 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 4.000 tỷ đồng so với cuối quý III và giảm hơn 5.000 tỷ đồng so với đầu năm 2022. Ngân hàng Sacombank đã trích lập được 14.603 tỷ đồng dự phòng cho số còn lại này.

Giữa năm 2017, Sacombank bắt đầu chặng đường mới dưới thời Chủ tịch Dương Công Minh. Tính đến cuối 2023, quy mô tổng tài sản Sacombank đạt 674.389 đồng tỉ đồng, gấp gần 2 lần so với mức hơn 368.000 tỉ đồng cuối 2017.

Lũy kế lợi nhuận 18.387 tỉ đồng, vì sao Sacombank vẫn chưa thể chia cổ tức?- Ảnh 3.

Năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 10.600 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2023.

Về tình hình kinh doanh, Sacombank ghi nhận lợi nhuận tăng đều đặn từ 2017 đến 2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 đạt 1.181 tỷ đồng thì đến năm 2023 lên tới 7.718 tỷ đồng, tức gấp hơn 6,5 lần.

Đặc biệt, tỉ lệ nợ xấu của Sacombank đã giảm mạnh từ mức 6,9% năm 2016 xuống mức hơn 2% cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, Sacombank cũng đã hoàn tất trích lập 100% dự phòng nợ bán VAMC chưa thu hồi, một trong những mục tiêu quan trọng của đề án tái cơ cấu

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 10.600 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023. Tỉ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Nguồn vốn huy động dự kiến năm nay đạt 636.600 tỷ đồng, cao hơn 10% so với cuối năm 2023. Còn tổng dư nợ tín dụng đạt 535.800 tỷ đồng, tăng 11%. Cuối năm 2024, tổng tài sản của Sacombank dự kiến ở mức 724.100 tỷ đồng, tăng 10%.

(Theo Báo điện tử Chính phủ)