Masan Consumer (MCH) chia cổ tức khủng 100% bằng tiền, lên kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE

Những nội dung trên nằm trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Masan Consumer vừa công bố, Đại hội sẽ được tổ chức ngày 25/4 tới đây.

Cụ thể theo tài liệu Đại hội, Masan Consumer sẽ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu doanh thu 31,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 7,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 1% trong kịch bản cơ sở.

Trong trường hợp cao, MCH đặt mục tiêu doanh thu 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế là 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 4%.

Đáng chú ý là tờ trình thông qua việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu MCH đang lưu hành lên sàn HOSE. Thời gian dự kiến niêm yết vẫn chưa được Công ty công bố. Hiện hơn 700 triệu cổ phiếu MCH đang giao dịch trên thị trường UPCoM.

Về tỷ lệ chia cổ tức năm 2023, Masan Consumer dự kiến trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 10.000 đồng (lợi suất cổ tức 7,2%), trong đó 4.500 đồng/cổ phiếu đã được trả vào năm 2023 và 5.500 đồng/cổ phiếu còn lại dự kiến được trả trong vòng 6 tháng kể từ ngày đề xuất này được phê duyệt. Đây là mức chia cổ tức cao nhất trong 5 năm qua của Công ty.

Lợi suất cổ tức của MCH tương đương 7,2%, là con số tương đối cao hơn so với các công ty F&B niêm yết trong nước như Sabeco (6,5%) và VNM (6,0%) cho năm tài chính 2023.

Cũng tại đại hội, Công ty sẽ trình kế hoạch dự kiến phát hành cổ phiếu ESOP, tối đa 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của MCH, với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu và thời gian hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024 hoặc 4 tháng đầu năm 2025.

Ngoài ra, MCH kiến nghị cổ đông ĐHCĐ năm 2024 chấp thuận cho The Sherpa Company Limited (công ty thành viên của MSN) mua thêm tối đa 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của MCH mà không cần phải chào mua công khai. Sherpa hiện sở hữu 58,3% cổ phần của MCH.

Hiện trên thị trường, cổ phiếu MCH đang giao dịch trên mức giá 142.000 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn