DNSE Detail Stock MCH

UPCOM: CTCP Hàng tiêu dùng Masan

Nước chấm, dầu ăn và gia vị

logo

MCH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

157,999 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7,353 tỷ

Doanh thu

28,785 tỷ

75.99%

10,262.04

0

0.41

-27.67%

28.79%

19.96%

46.70%

25.61%

10%

5.16%

45.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Masan Consumer Holdings

93.69%

Khác

6.31%

Tin tức & Sự kiện