Masan: Doanh thu 2023 cao thứ hai lịch sử, Phúc Long góp hơn 1.500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2023.

Trong quý cuối năm, MSN ghi nhận doanh thu thuần 20.782 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, The Crown X (bao gồm Masan Consumer và WinCommerce) đạt doanh thu thuần 15.980 tỷ đồng (chiếm 77%), tăng nhẹ 3,1%. Chiếm tỷ trọng lớn thứ hai ở mức 15% là doanh thu từ Masan High-Tech Materials với 3.188 tỷ đồng, giảm 18,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu của Masan MEATLife tăng mạnh hơn ở mức 14,5%, đạt 1.778 tỷ đồng (chiếm 8,6%). Phuc Long Heritage đóng góp 374 tỷ đồng doanh thu trong quý IV cho MSN (gần 2%), giảm 14% so với cùng kỳ.

Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của MSN đạt 5.768 tỷ đồng, tăng 3,9% so với quý IV/2022. Biên lãi gộp cải thiện nhẹ từ 26,9% (cùng kỳ năm ngoái) lên mức 27,8%.

Khấu trừ các chi phí, MSN báo lãi sau thuế hơn 516 tỷ đồng, giảm 35,7% so với cùng kỳ.

Luỹ kế năm 2023, doanh thu thuần của MSN ghi nhận hơn 78.251 tỷ đồng, tăng gần 3% so với mức thực hiện năm 2022. Đây là mức doanh thu cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của MSN, chỉ đứng sau mức đỉnh của năm 2021, đạt hơn 88.628 tỷ đồng.

Sau năm 2020 khi doanh thu của MSN tăng vọt gấp đôi cùng kỳ, từ mức 37.354 tỷ đồng (năm 2019) lên 77.217 tỷ đồng (năm 2020), MSN đã liên tiếp 4 năm liền duy trì quy mô doanh thu trên 70.000 tỷ đồng.

Đóng góp vào doanh thu năm 2023, The Crown X đạt 57.684 tỷ đồng (tăng 2,6%), Masan MEATLife đạt 6.984 tỷ đồng (tăng 465), Masan High-Tech Materials đạt 14.093 tỷ đồng (giảm 9,4%) và Phuc Long Heritage đạt 1.535 tỷ đồng (giảm 2,8%).

Phúc Long đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng doanh thu thuần cho Masan trong năm 2023

Lợi nhuận gộp năm 2023 của MSN đạt 22.121 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2022. Biên lãi gộp cải thiện lên mức 28,3% so với mức 27,6% của năm 2022. MSN báo lãi sau thuế cả năm đạt 1.869 tỷ đồng, sụt giảm ở mức 60%. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi Pre-MI đạt 1.950 tỷ đồng, giảm 49%.

Năm 2023, MSN lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt từ 90.000 tỷ đồng đến 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 18% và 31% so với mức 76.189 tỷ đồng vào năm 2022. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi Pre-MI (không bao gồm chi phí một lần) dự kiến nằm trong khoảng 4.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng từ 4% đến 30% so với mức 3.852 tỷ đồng vào năm 2022.

Năm 2024, MSN lên kế hoạch với doanh thu thuần hợp nhất mục tiêu đạt từ 84.000 đến 90.000 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt từ 7% đến 15% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cốt lõi trước phân bổ cho cổ đông thiểu số Pre–MI dự kiến sẽ nằm trong khoảng 2.290 đến 4.020 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2023.

The Crown X dự kiến đem về 63.000 – 68.000 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2024, tương ứng mức tăng từ 9% đến 18% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu thuần của Masan Consumer dự kiến đạt từ 32.500 - 36.000 tỷ đồng trong năm 2024, với mức tăng trưởng đóng góp chủ yếu của ngành hàng thực phẩm tiện lợi, đồ uống và chăm sóc gia đình, cá nhân.

WinCommerce dự kiến đạt 32.500 – 34.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2024, tăng lần lượt so với cùng kỳ từ 8% đến 13%.

Phuc Long Heritage dự kiến đạt 1.790 – 2.170 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 17% đến 41% so với cùng kỳ. Chuỗi đồ uống này dự kiến mở từ 30 đến 60 cửa hàng mới ngoài WinCommerce (bao gồm cửa hàng tiêu chuẩn, cửa hàng Flagship và ki-ốt) tập trung vào Hà Nội và TP. HCM.

MEATLife dự kiến đạt doanh thu thuần trong khoảng 7.100 và 7.800 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 2% đến 12% so với cùng kỳ nhờ tập trung đầu tư vào mảng kinh doanh thịt chế biến và giảm quy mô trang trại chăn nuôi gà.

Masan High-Tech Materials dự kiến đạt doanh thu thuần từ 15.000 - 15.800 tỷ đồng, tương ứng tăng lần lượt 6% đến 12% so với cùng kỳ. Công ty sẽ triển khai hoạt động nổ mìn trong quý I/2024 và chuyển sang khai thác mỏ phía đông.

Xem thêm tại vietnamfinance.vn