MB chia tay 6 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 7 người, người trẻ nhất năm nay 37 tuổi

Ngày 24/5, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Cụ thể, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới là 11 người, trong đó có 1 thành viên độc lập. Danh sách các ứng cử viên gồm:

- Ông Phạm Như Ánh;

- Ông Phạm Doãn Cương;

- Ông Lê Viết Hải (hiện là thành viên HĐQT);

- Bà Hoàng Thị Thu Hiền;

- Bà Vũ Thái Huyền (hiện là thành viên HĐQT);

- Bà Nguyễn Thị Hải Lý;

- Ông Vũ Xuân Nam;

- Bà Vũ Thị Hải Phượng (hiện là Phó Chủ tịch HĐQT);

- Ông Lưu Trung Thái (hiện là Chủ tịch HĐQT);

- Ông Vũ Thành Trung

- Ông Hoàng Văn Sâm (ứng cử viên Thành viên độc lập)

Như vậy, Hội đồng quản trị mới của MB chỉ có 4 gương mặt cũ và thêm 7 gương mặt mới. Những người sẽ rời Hội đồng quản trị MB là ông Đỗ Minh Phương, bà Nguyễn Thị Thủy, bà Nguyễn Thị Ngọc, ông Kiều Đặng Hùng, ông Ngô Minh Thuấn và ông Trần Trung Tín.

MB chia tay 6 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 7 người, người trẻ nhất năm nay 37 tuổi- Ảnh 1.

Về phía Ban kiểm soát, danh sách 5 ứng cử viên gồm:

- Bà Nguyễn Thị An Bình (hiện là Phó trưởng BKS)

- Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà

- Bà Lê Thị Lợi (hiện là Trưởng BKS)

- Bà Đỗ Thị Tuyết Mai (hiện là thành viên BKS)

- Ông Đỗ Văn Tiến

MB chia tay 6 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 7 người, người trẻ nhất năm nay 37 tuổi- Ảnh 2.

Hội đồng quản trị MB hiện nay

MB chia tay 6 thành viên HĐQT, bầu bổ sung 7 người, người trẻ nhất năm nay 37 tuổi- Ảnh 3.

Ban kiểm soát MB hiện nay

Như vậy, Ban kiểm soát MB sẽ có thêm 2 người. Người rời Ban kiểm soát là ông Đỗ Văn Hưng.

Đại hội đồng cổ đông MB sẽ được tổ chức vào ngày 15/6 tại Hà Nội.

Trước đó, MB đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại đại hội, Hội đồng quản trị MB đã báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024 với tổng tài sản tiệm cận mức 1 triệu tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát, lợi nhuận trước thuế đạt top 3. Tổng giá trị đóng góp ngân sách Nhà nước 23.300 tỷ đồng (gấp 3,3 lần giai đoạn trước).

Tới hết năm 2023, MB thu hút và phục vụ hơn 26 triệu khách hàng (năm 2018 là 4,6 triệu khách hàng), top đầu ngành về quy mô khách hàng và quy mô giao dịch qua Napas (các năm 2022, 2023). Kênh số đóng góp 25% doanh thu MB với tỷ lệ giao dịch các kênh số của khách hàng chiếm khoảng 97%.

MB hiện có 322 điểm giao dịch, triển khai 68 SmartBank (mô hình mạng lưới mới, công nghệ cao), trang bị 429 CRM tính năng hiện đại. Đội ngũ nhân sự gồm 16.500 người, trong đó riêng ngân hàng khoảng 10.500 người.

Định hướng nhiệm kỳ 2024-2029, MB dự kiến tăng trưởng bình quân tổng tài sản 14%/năm, huy động 15%/năm, tín dụng 15%/năm, lợi nhuận trước thuế 12%/năm, nợ xấu dưới 2%, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 9%, đạt 40 triệu khách hàng vào năm 2029 và trả cổ tức 15-20% mỗi năm.


Xem thêm tại cafef.vn