"Mẹ con" Becamex lỗ - lời khó hiểu, bất ngờ phát hành trái phiếu

Becamex TDC kinh doanh lao dốc

Gần đây, theo báo cáo hợp nhất quý IV/2023, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC) đã ghi nhận khoản thuế phải nộp cho nhà nước là hơn 31 tỷ đồng, phải trả cho người lao động hơn 8,2 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn hơn 64 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác lên đến gần 341 tỷ, và chi phí vay ngắn hạn với con số hơn 888 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi hơn 19 tỷ đồng... đưa tổng nợ của Becamex TDC lên đếngần 2.800 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm.

Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 2.108 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 690 tỷ, vay và nợ thuê dài hạn hơn 690 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu của công ty chỉ hơn 827 tỷ đồng.

Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong lũy kế năm 2023 giảm 75% so với năm trước, kết quả là tính đến kỳ 12 tháng (31/12/2023) đạt gần 626 tỷ đồng, trong khi năm 2022 cán mốc 2.500 tỷ đồng.

Becamex TDC kinh doanh lao dốc.

Với doanh thu thấp, kéo theo lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2023 lỗ gần 37 tỷ. Lũy kế năm 2023, doanh thu của Becamex TDC bị giảm gần 80% xuống còn gần 503 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn và các chi phí khác, doanh nghiệp bị lỗ kỷ lục lên gần 366 tỷ đồng. Trước đó, năm 2022, Becamex TDC ghi nhận khoản lỗ trên 126 tỷ đồng.  

Lý giải về kinh doanh thua lỗ, Tổng Giám đốc Becamex TDC, ông Hồ Hoàn Thành cho biết: “Lợi nhuận quý IV/2023 giảm lỗ so với cùng kỳ năm trước là do các khoản chi phí như: Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, phát sinh trong kỳ giảm so với cùng kỳ nên lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 giảm lỗ hơn so với quý IV/2022. Đối với lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính hợp nhất hợp nhất: Lợi nhuận của các công ty con không cao, không biến động nhiều, lợi nhuận tập trung chủ yếu tại công ty mẹ”.

Ngoài ra, quý IV/2023, Becamex TDC còn ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng khoản tài sản dở dang dài hạn, chiếm trên 55% tổng tài sản của doanh nghiệp. Danh sách các dự án dở dang gồm có dự án TDC Plaza (523,6 tỷ đồng); dự án Unitown - giai đoạn 2 (255,5 tỷ đồng); dự án Hoà Lợi (1.220 tỷ đồng)... Trong đó chỉ còn khoảng 14 tỉ đồng tiền và tương đương tiền, giảm mạnh so với đầu năm (hơn 41 tỷ đồng).  

Công ty mẹ lời... nhờ bán dự án

Trái ngược với viễn cảnh ảm đạm của công ty con, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty mẹ - Tổng Công ty Đầu tư phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) quý 4/2023 tăng 57% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân theo giải trình của ông Phạm Ngọc Thuận, Tổng Giám đốc Becamex IDC là trong quý 4/2023, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty mẹ tăng 4.376 tỷ đồng, làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ quý 4/2023 tăng 333 tỷ đồng (tương đương 57%) so với cùng kỳ năm trước.

Còn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023 tăng hơn 29,4% so với cùng kỳ năm 2022, do trong quý 4/2023, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản hợp nhất của tổng công ty tăng 4.438 tỷ đồng, làm cho lợi nhuận gộp về bán hàng mà cung cấp dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2023 tăng 2.043 tỷ đồng (tương đương trên 29,4%) so với cùng kỳ năm trước.

Phối cảnh dự án của Công ty TNHH Sycamore thuộc Capitaland - nhà đầu tư nước ngoài.

Dù vậy, hiện hàng tồn kho của Becamex đang ghi nhận ở mức gần 23.000 tỷ đồng, tăng so với đầu năm (trên 21.000 tỷ đồng). Hơn nữa, theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý 4/2023, Becamex ghi nhận khoản thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước là trên 290 tỷ đồng, phải trả người lao động gần 33 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi là trên 403 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí phải trả ngân hàng gần 9.700 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngân hàng là gần 8.300 tỷ đồng… Tổng nợ phải trả của Becamex là gần 31.000 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là trên 21.000 tỷ đồng, nợ dài hạn là gần 9.800 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính dài hạn trên 9.600 tỷ đồng. Trong khi đó vốn góp của chủ sở hữu là hơn 10.300 tỷ đồng.

Về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2023, đạt gần 4.700 tỷ đồng tăng so với quý 4/2022 (là 387 tỷ đồng). Tính luỹ kế cả năm 2023 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng so với năm trước (hơn 3.350 tỷ đồng).

Trước đó, vào cuối tháng 11/2023, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, thuộc phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Công nghiệp Becamex IDC và bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Sycamore thuộc Capitaland - nhà đầu tư nước ngoài.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu nhà ở phục vụ người dân có nhu cầu với quy mô dự án chuyển nhượng là gần 19 ha.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu nhà ở phục vụ người dân có nhu cầu với quy mô dự án chuyển nhượng là gần 19 ha, tổng cộng 462 căn nhà ở biệt thự thấp tầng và khoảng 3.300 căn hộ, tổng diện tích xây dựng khoảng gần 600.000m2. Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gần 5.100 tỷ đồng, theo đánh giá giao dịch này sẽ giúp Becamex ghi nhận lợi nhuận gộp khoảng 2.400 tỷ đồng.

Như vậy, với việc "bắt tay" này, Becamex đã hoàn thành được chỉ tiêu lợi nhuận được đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023 vào phút chót của năm 2023. Thực tế, trong cơ cấu doanh thu mảng kinh doanh bất động sản, bất động sản đầu tư đóng góp 4.670 tỷ đồng, cao gấp 20 lần cùng kỳ và chiếm 90% tổng doanh thu của Becamex.

Bất ngờ phát hành trái phiếu

Mới đây, HĐQT Becamex thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ doanh nghiệp năm 2023 với tổng vốn huy động lên đến 1.300 tỷ đồng. Ngày phát hành 29/12/2023, chào bán 24/1/2024, ngày đáo hạn 29/12/2028. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là “Quyền sử dụng đất tại phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương”.   

Xem thêm tại taichinhdoanhnghiep.net.vn