Mộc Châu Milk báo lãi năm 2023 đạt 374 tỷ đồng, cao nhất kể từ khi niêm yết

MCM image

Trung tâm Giống số 1 và vùng nguyên liệu xanh tươi của Mộc Châu Milk nhìn từ trên cao. Ảnh: Mộc Châu Milk.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - UPCOM: MCM) vừa công bố BCTC quý IV/2023 với doanh thu thuần đạt 794,6 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 1% so với cùng kỳ năm 2022.

Với biên lợi nhuận gộp quý IV/2023 là 32,97%, tăng nhẹ so với quý IV/2022 (là 32,19%), nên lãi gộp Mộc Châu Milk trong kỳ đạt 262 tỷ đồng, tăng gần 3,4%. Doanh thu hoạt động tài chính là điểm sáng khi đạt 43 tỷ đồng, tăng mạnh 68% so với quý IV/2022, nhờ lãi tiền gửi và lợi nhuận đầu tư ứng vốn tăng. Bên cạnh đó, thu nhập khác cũng là điểm sáng khi đem về hơn 2,8 tỷ đồng lợi nhuận, trong khi quý IV/2022 lỗ hơn 6 tỷ đồng.

Khấu trừ các chi phí, lãi ròng Mộc Châu Milk quý IV/2023 đạt 85,4 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Luỹ kế cả năm 2023, doanh nghiệp sữa này ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.100 tỷ đồng, đi ngang so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế tăng 8% lên 374 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi niêm yết của Mộc Châu Milk. So với kế hoạch kinh doanh cả năm đã đề ra, Mộc Châu Milk hoàn thành hơn 91% mục tiêu doanh thu và vượt gần 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Xét giai đoạn 2016-2023, doanh thu và lãi ròng Mộc Châu Milk bình quân tăng 4,71%/năm và gần 11,5%/năm.

Mộc Châu Milk là công ty con của Vinamilk. Trước đó, vào cuối tháng 12/2019, Vinamilk đã chi ra gần 1.800 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại GTNFoods từ 43% lên 75%. GTNFoods khi đó nắm 74,5% cổ phần của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico); trong khi đó, Vilico sở hữu 51% cổ phần tại Mộc Châu Milk.

Công ty mẹ Vinamilk đóng vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Mộc Châu Milk. BCTC giai đoạn 2020-2023 ghi nhận Mộc Châu Milk có nhiều giao dịch bán hàng với công ty mẹ Vinamilk với con số chiếm từ 7,3% - hơn 16% doanh thu.

MCM KQKD nam 2023

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Mộc Châu Milk đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng 6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền, cùng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn lên đến 1.500 tỷ đồng, chiếm hơn 57% tổng tài sản.

Xét về cơ cấu nguồn vốn, Mộc Châu Milk không ghi nhận nợ vay tài chính. Nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 31/12/2023 tăng 14% so với hồi đầu năm lên 279 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải trả người bán ngắn hạn và chi phí phải trả ngắn hạn.

Xem thêm tại nhadautu.vn