Một doanh nghiệp bất động sản KCN báo lãi tăng trưởng 35%, gửi ngân hàng hơn 1.200 tỷ đồng

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (mã: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 54 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn giảm nhẹ giúp lợi nhuận gộp tăng gần 4% lên hơn 38 tỷ đồng, biên lãi gộp ghi nhận hơn 70% trong quý 3/2023.

Ngoài ra, doanh thu tài chính của NTC gia tăng mạnh gần 54% lên xấp xỉ 62 tỷ đồng chủ yếu nhờ lãi tiền gửi, lãi cho vay tăng mạnh lên 30 tỷ đồng, thêm vào đó NTC nhận thêm gần 28 tỷ đồng cổ tức và lợi nhuận được chia. Khoản cổ tức vừa được nhận trong quý 3 tới từ CTCP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long, hai công ty liên kết của NTC.

Một doanh nghiệp bất động sản KCN báo lãi tăng trưởng 35%, gửi ngân hàng hơn 1.200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 3/2023 của NTC tăng mạnh 35% so với cùng kỳ, đạt 76,7 tỷ đồng .

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, NTC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 172 tỷ đồng, giảm gần 9% và lợi nhuận sau thuế 232 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, NTC đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2023 đạt gần 813 tỷ đồng, tăng hơn 89% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 284 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, NTC thực hiện gần 43% kế hoạch về doanh thu và hoàn thành được 82% kế hoạch về lợi nhuận cả năm đề ra.

Một doanh nghiệp bất động sản KCN báo lãi tăng trưởng 35%, gửi ngân hàng hơn 1.200 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tính đến thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của NTC đạt gần 4.430 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền gửi ngân hàng ngắn hạn chiếm hơn 1/4 tổng tài sản, với số dư cuối kỳ trên 1.210 tỷ đồng. Đáng chú ý, NTC còn có “của để dành” là khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn 2.937 tỷ đồng sẽ được phân bổ dần trong tương lai, khoản này đã giảm gần 50 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NTC giao dịch quanh mốc 193.500 đồng/cp, neo trên vùng giá cao nhất 18 tháng kể từ tháng 4/2022.

Một doanh nghiệp bất động sản KCN báo lãi tăng trưởng 35%, gửi ngân hàng hơn 1.200 tỷ đồng - Ảnh 3.

Xem thêm tại cafef.vn