Một doanh nghiệp 'họ' FPT báo lãi năm 2023 giảm sút 54%

CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online - mã chứng khoán FOC) công bố báo cáo tài chính quý IV và kết quả kinh doanh cả năm 2023 với số liệu bất ngờ khi lợi nhuận giảm sâu.

Cụ thể, tính riêng quý IV doanh thu thuần đạt 207 tỷ đồng, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Chi phí vốn tăng mạnh nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 110 tỷ đồng, giảm 11,9% cùng kỳ.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận giảm sút; lợi nhuận trước thuế còn 59 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 47 tỷ đồng, giảm 14,2% so với cùng kỳ.

Một doanh nghiệp 'họ' FPT báo lãi năm 2023 giảm sút 54%
Các chỉ số kinh doanh của FPT Online

Lũy kế cả năm 2023 doanh thu FPT Online đạt 620 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 141 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 113 tỷ đồng, giảm 54,4% so với số lãi 247 tỷ đồng đạt được năm 2022.

Một doanh nghiệp 'họ' FPT báo lãi năm 2023 giảm sút 54%
Kết quả kinh doanh của FPT Online

Năm 2023 FPT Online xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên 2 kịch bản, kịch bản 1 với mức doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 310 tỷ đồng; kịch bản 2 với mức doanh thu 939 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 340 tỷ đồng.

Với kịch bản 1 - kịch bản xấu nhất - FPT Online cũng chỉ mới hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu và 46% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Với kịch bản 2, FPT Online mới thực hiện được 66% kế hoạch doanh thu và 42% chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

>> FPT báo lãi năm 2023 đạt kỷ lục hơn 9.200 tỷ đồng

Xem thêm tại nguoiquansat.vn