Một Sếp Eximbank sắp ngồi ‘ghế nóng’ Hội đồng quản trị Container Việt Nam (VSC)

Công ty cổ phần Container Việt Nam (Viconship, mã chứng khoán: VSC) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2, được tổ chức vào ngày 28/5 tại TP. Hải Phòng.

Trước đó, Ngày 29/4, Viconship đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Tuy nhiên, đến 9h15 sáng cùng ngày, chỉ có 85 cổ đông tham dự, đại diện cho gần 133,4 triệu cổ phiếu VSC, tương đương 36% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Theo Điều lệ của Container Việt Nam và Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia. Do không đạt đủ tỷ lệ quy định, Container Việt Nam đã không thể tiến hành Đại hội như kế hoạch.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ lần 2, Viconship trình cổ đông tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Văn Trần Hoàn, ông Cáp Trọng Cường và ông Tạ Công Thông.

Đồng thời, Viconship sẽ trình cổ đông bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT. Trong đó, danh sách ứng cử viên bao gồm: Ông Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1983), ông Ninh Văn Hiến (sinh năm 1968) và ông Phan Tuấn Linh (sinh năm 1975).

Đáng chú ý, theo thông tin được công bố từ Viconship, ông Nguyễn Văn Hoà đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Từ tháng 12/2005 đến tháng 2/2023, ông Hòa làm việc tại Ngân hàng TMCP Đông Á và nắm giữ chức vụ quan trọng như Giám đốc Phòng giao dịch và Giám đốc Chi nhánh. Tháng 8/2023 tới nay, ông Hoà là Phó Giám đốc Phát triển Khối Tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).

Ngoài ra, từ tháng 11/2017 đến nay, ông giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Suka.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Hoà (Nguồn: Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT Viconship)
Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Hoà (Nguồn: Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT Viconship)

Các ứng cử viên khác là ông Ninh Văn Hiển có 15 năm là thành viên Điều hành Công ty Kiểm toán KPMG. Ông Phạm Tuấn Linh có trình độ chuyên môn Kỹ sư Máy tàu thuỷ, từ tháng 1/2024 đến nay, ông Linh là Chủ tịch HĐQT tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Một Sếp Eximbank sắp ngồi ‘ghế nóng’ Hội đồng quản trị Container Việt Nam (VSC)
Viconship cho biết sẽ tiếp tục đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh chính trên 3 miền Bắc – Trung – Nam (Ảnh: Viconship)

Trong năm 2024, Viconship đặt kế hoạch doanh thu 2.450 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, tăng 20,7% so với thực hiện trong năm 2023.

Về định hướng kinh doanh, Viconship cho biết sẽ tiếp tục đảm bảo duy trì tốt các hoạt động kinh doanh chính trên 3 miền Bắc – Trung – Nam; đầu tư mở rộng sản xuất, khai thác hiệu quả các hạng mục cơ sở hạ tầng gắn chặt với các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty để phát triển cho năm 2024 và các năm tiếp theo; khởi công dự án cảng nước sâu tại Hải Phòng trong giai đoạn 2024 – 2025, tiếp tục nghiên cứu đầu tư cảng nước sâu tại Đà Nẵng, Vũng Tàu cùng với các khu hậu cần logistics tiềm năng.

Thêm nữa, Viconship cho biết trong năm 2024 chi phí lãi vay ngân hàng dự kiến 184 tỷ đồng do để thực hiện chương trình đầu tư nhận chuyển nhượng đạt tỷ lệ chi phối một doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển; và lỗ khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết dự kiến 20 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn