Theo đó, Tổ chức xếp hạng MSCI cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự cải thiện trong khả năng chuyển nhượng nhờ gia tăng giao dịch ngoài sàn và chuyển nhượng hiện vật mà không cần phê duyệt trước của cơ quan quản lý.

MSCI đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một số tiến triển
MSCI đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam có sự cải thiện trong khả năng chuyển nhượng. Ảnh: Minh họa.

Trước đó, trong Báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của MSCI, tháng 6/2024, phát hành ngày 6/6/2024, về mức độ giới hạn sở hữu nước ngoài, Tổ chức này cho biết, các công ty ở một số ngành nghề nhạy cảm và có điều kiện nhất định bị giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài từ 0 đến 51%. Những giới hạn này vẫn tác động đến trên 10% thị trường cổ phiếu Việt Nam.

Về mức độ room cho nhà đầu tư nước ngoài, MSCI đánh giá, thị trường cổ phiếu bị ảnh hưởng lớn bởi những vấn đề về room nước ngoài. Trên 1% trong chỉ số MSCI Vietnam IMI bị ảnh hưởng bởi mức độ room nước ngoài thấp.

Quyền bình đẳng cho nhà đầu tư nước ngoài, MSCI cho biết, một số thông tin liên quan đến các doanh nghiệp không phải lúc nào cũng có sẵn bằng tiếng Anh. Ngoài ra, quyền của các nhà đầu tư nước ngoài bị hạn chế do những giới hạn ngặt nghèo về tỉ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với tổng hạn mức đầu tư của những nhà đầu tư nước ngoài và từng cá nhân nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với vấn đề mức độ tự do hoá thị trường ngoại tệ, theo đánh giá của Tổ chức này, hiện chưa có thị trường giao dịch tiền tệ ở nước ngoài và thị trường giao dịch trong nước còn hạn chế (các giao dịch ngoại tệ phải gắn với các giao dịch bảo đảm).

Báo cáo MSCI đánh giá sự cải thiện về khả năng chuyển nhượng từ "-" lên "+". Sau những thay đổi về quy định pháp luật, có nhiều hơn các giao dịch ngoài sàn (off-exchange) và giao dịch chuyển tài sản (in-kind transfer) có thể được thực hiện mà không cần chấp thuận trước của cơ quan quản lý, điều này dẫn đến khối lượng những giao dịch này đã tăng mạnh trong những năm gần đây.

Đối với các quy định thị trường, MSCI đánh giá, không phải tất cả các quy định đều có bằng tiếng Anh. Về thanh toán và bù trừ, MSCI cho biết, hiện chưa có công cụ vay thấu chi và yêu cầu có đủ tiền trước giao dịch (pre-funding).

Tuy nhiên, báo cáo của MSCI cũng đã chỉ ra những cải thiện của thị trường Việt Nam. Chẳng hạn như khả năng chuyển nhượng được đánh giá từ "-" lên "+". Sau những thay đổi về quy định pháp luật, có nhiều hơn các giao dịch ngoài sàn (off-exchange) và giao dịch chuyển tài sản (in-kind transfer) có thể được thực hiện mà không cần chấp thuận trước của cơ quan quản lý, điều này dẫn đến khối lượng những giao dịch này đã tăng mạnh trong những năm gần đây.

Trước đó, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) dự báo, đến tháng 6/2025, thị trường chứng khoán Việt Nam có khả năng được vào danh sách theo dõi của MSCI. Nếu được nâng hạng, ước tính thị trường chứng khoán Việt Nam có thể hút vốn ngoại 1,2 tỷ USD đến 2 tỷ USD.

MSCI đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một số tiến triển

Còn theo ước tính của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), ước tính vốn hóa của MSCI Vietnam Investable Market Index (IMI) đạt 32 tỷ USD tại ngày 31/5/2024. Trong khi đó vốn hóa MSCI Emerging IMI trị giá 7.239 tỷ USD. Nếu được MSCI nâng hạng, tỷ trọng vốn hóa các cổ phiếu Việt Nam sẽ chiếm 0,44% trong rổ chỉ số MSCI Emerging Market Index. Điều này hàm ý sẽ có 1 dòng vốn khoảng 4 tỷ USD của các quỹ đầu tư ngoại tham chiếu chỉ số này rót vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, các cổ phiếu được thêm vào đều thuộc MSCI Vietnam IMI. Trong đó top 10 cổ phiếu hàng đầu thuộc MSCI Vietnam IMI được tổng hợp gồm HPG, VHM, VIC, MSN, VCB, VNM, SSI, DGC, VND, VRE.

Trong khi yếu tố sự phát triển của nền kinh tế không cần xem xét, Việt Nam đã hội tụ đủ yếu tố về quy mô và thanh khoản, thậm chí tiêu chí này của Việt Nam đã vượt xa nhiều thị trường ở phân hạng thị trường mới nổi khác trong khu vực.

Cụ thể, tổng vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đạt hơn 200 tỷ USD, lớn hơn quy mô của các thị trường ở Qatar, Philippines. Thanh khoản thị trường Việt Nam đang ở mức cao với 776 triệu USD/ngày, tương đương với những thị trường trong khu vực như Indonesia, Malaysia, và Singapore./.