Năm 2023, Nam Tân Uyên (NTC) lãi ròng gần 300 tỷ đồng

Năm 2023, Nam Tân Uyên (NTC) lãi ròng gần 300 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2023, Công ty đạt doanh thu thuần gần 63 tỷ đồng, lãi gộp 42,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 21% và 19,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu tài chính tăng đột biến gấp 3,5 lần cùng kỳ, đạt hơn 66 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 67,6 tỷ đồng, tăng trưởng tới 45,9% .

Lũy kế năm 2023, NTC ghi nhận doanh thu đạt hơn 235 tỷ đồng, giảm 12,31% so với năm 2022, tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng tới 54,9% lên xấp xỉ 241 tỷ đồng (chủ yếu là lãi tiền gửi). Do đó, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty đạt xấp xỉ 300 tỷ đồng, tăng trưởng 17,2%.

Như vậy, với kế hoạch năm 2023 đề ra là lợi nhuận sau thuế hơn 284,45 tỷ đồng, kết thúc năm qua, NTC đã vượt hơn 5% kế hoạch. Đồng thời, 300 tỷ đồng lợi nhuận 2023 là con số cao thứ hai kể từ khi NTC lên sàn, chỉ xếp sau năm 2018 đạt 470 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của NTC đạt xấp xỉ 4.564 tỷ đồng, tăng 503tỷ đồng, tương ứng tăng 12,4% so với đầu năm. Trong đó, khoản tiền gửi chiếm tới 90% tổng tài sản ngắn hạn, với xấp xỉ 1.210 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả của NTC tại thời điểm 31/12/2023 là hơn 3.603 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt xấp xỉ 440 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, hiện NTC là cổ phiếu có thị giá cao thứ 2 toàn thị trường, chỉ thua VNZ khi đóng cửa phiên 18/1 đứng tại mức giá 196.800 đồng/CP. Nếu tính trong khoảng 8 tháng qua, giá cổ phiếu NTC đã tăng tới gần 80%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn