NAW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

NAW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 0.64%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 64 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An; địa chỉ số 32 Phan Đăng Lưu, TP. Vinh, Nghệ An. Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian trả cổ tức từ ngày 18/08/2023, xuất trình giấy chứng nhận (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân) hợp pháp của cổ đông để đối chiếu trước khi nhận tiền chia cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX