ND2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

ND2: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ND2 của CTCP Đầu tư và phát triển điện miền Bắc 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức 30% cho năm tài chính 2021 tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Bắc 2 từ ngày 27/07/2022 vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông ở một trong hai địa chỉ sau:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Địa chỉ thứ 1: Phòng Tài chính Kế hoạch tại Văn phòng Hà Nội, tầng 9 Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
· Địa chỉ thứ 2: Trụ sở chính của Công ty số nhà 64B, đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (phòng Tài chính Kế hoạch).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 30% cho năm tài chính 2021 tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

HNX