Người của Becamex (BCM) được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

Người của Becamex (BCM) được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

Ngày 11/4, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung vào vị trí Phó tổng giám đốc.

Được biết, ông Nguyễn Thành Trung sinh năm 1972, đang là cán bộ quản lý tại Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex, mã BCM – sàn HOSE).

Một diễn biến đáng lưu ý, trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đơn vị kiểm toán đã nêu vấn đề nhấn mạnh tại Báo cáo kiểm toán của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

Đơn vị kiểm toán lưu ý người đọc tới khoản lỗ 402,8 tỷ đồng trong năm 2023, đồng thời cũng tại thời điểm cuối năm 2023, nợ ngắn hạn của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 1.331,17 tỷ đồng.

“Những điều kiện về lỗ trong năm 2023 và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương”, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C nêu ra ý kiến nhấn mạnh trong Báo cáo kiểm toán năm 2023.

Lý giải về lo ngại của kiểm toán, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương cho biết, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex, Công ty mẹ của Kinh doanh và Phát triển Bình Dương sở hữu 60,7% vốn điều lệ) và các công ty khác trong cùng Becamex cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho Kinh doanh và Phát triển Bình Dương bằng cách bảo lãnh các khoản nợ vay, không yêu cầu Công ty hoàn trả tiền nợ mua hàng hoá, dịch vụ cho đến khi Công ty có khả năng trả nợ, vì vậy Báo cáo tài chính lập với giả định hoạt động kinh doanh liên tục.

Với việc lỗ kỷ lục trong năm 2023, tính tới 31/12/2023, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ghi nhận lỗ luỹ kế 367,17 tỷ đồng (đầu kỳ lãi lũy kế 38,9 tỷ đồng), bằng 36,7% vốn điều lệ.

Ngoài ra, tại thời điểm 31/12/2023, tổng nợ ngắn hạn là 2.130,1 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn là 798,9 tỷ đồng. Như vậy, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 1.331,2 tỷ đồng, hay hiểu đúng hơn Công ty đang dùng 1.331,2 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn (dưới 1 năm) để tài trợ cho tài sản tài sản (kỳ hạn lớn hơn 1 năm).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/4, cổ phiếu TDC giảm 120 đồng, về 8.800 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn