Người nhà Tổng Giám đốc APS muốn bán 600,000 cp

Tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS), bà Nguyễn Thị Bổn - mẹ Tổng Giám đốc Nguyễn Đỗ Lăng - đăng ký bán 600,000 cp từ ngày 20/06-19/07.

Người nhà Tổng Giám đốc APS muốn bán 600,000 cp

Tại CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS), bà Nguyễn Thị Bổn - mẹ Tổng Giám đốc Nguyễn Đỗ Lăng - đăng ký bán 600,000 cp từ ngày 20/06-19/07.

Vì nhu cầu tài chính, bà Bổn muốn hạ sở hữu từ mức 11.87 triệu cp (14.3%) xuống còn 11.27 triệu cp (13.6%). Chiếu theo giá 13,100 đồng/cp vào đầu phiên 20/06, thương vụ có giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Động thái thoái bớt vốn của mẹ Tổng Giám đốc diễn ra khi giá cổ phiếu APS đang dò đáy. So với đỉnh gần 60,000 đồng/cp lập vào tháng 11/2021, thị giá APS đã giảm 78%.

Diễn biến giá APS

Năm nay, APS dự định tăng vốn điều lệ lên gấp đôi. Công ty lên kế hoạch phát hành 83 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để bổ sung vốn với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 15,000 đồng/cp. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của APS sẽ tăng từ mức 830 tỷ đồng lên 1,660 tỷ đồng.

Duy Na

FILI