DNSE Detail Stock APS

HNX: CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

APS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

614 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-8.23 tỷ

Doanh thu

253 tỷ

816 tỷ

1.64

-99.14

232.77%

-1.00%

-0.99%

57.02%

47.82%

90%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Đỗ Lăng

14.3%

Asean Small Cap Fund

8.95%

Nguyễn Thu Trang

2.32%

Đặng Thanh Tú

2.3%

Khác

72.13%

Tin tức & Sự kiện