DNSE Detail Stock APS
APS

Chứng khoán APEC

HNX: CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

05/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

05/02/2024

Tổng quan

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Chứng khoán APEC

Giá hiện tại

-2,072

0

0

-

2.67

-

0

0.94%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phạm Duy Hưng

CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương hoạt động trong lĩnh vực:

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán...

Lịch sử phát triển:

- Tháng 12/2006: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương được thành lập với vốn điều lệ là 60 tỷ đồng.

- Ngày 01/10/2007: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.

- Ngày 23/04/2008: Tăng vốn điều lệ lên 260 tỷ đồng.

- Ngày 24/06/2009: Cổ phiếu APS chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

- Ngày 19/03/2010: Niêm yết và giao dịch trên sàn HNX và tăng vốn điều lệ lên 390 tỷ đồng.

- Ngày 27/09/2021: Tăng vốn điều lệ lên 830 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

7.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của APS dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 7.5 năm)


Ban giám đốc

4.7 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của APS có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 4.7 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 19.69% công ty.