Nhà đầu tư cá nhân xả ròng mạnh trong tháng 1, tự doanh tranh thủ gom ròng 1.600 tỷ đồng

Vn-Index đóng cửa tháng 1/2024 tại 1.164,31 điểm, tăng +34,38 điểm tương đương +3,04% so với cuối năm 2023, với thanh khoản cải thiện nhẹ. Giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn đạt 16.881 tỷ đồng, tăng +7,6% so với mức bình quân tháng 12.

Xét theo ngành, Ngân hàng và Xây dựng là hai ngành đáng chú ý với thanh khoản và giá cùng tăng. Trong khi đó, giá trị giao dịch bình quân phiên giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Nuôi trồng nông & hải sản, Thiết bị điện.

Xét theo khung thời gian tháng, tỷ trọng phân bổ dòng tiền đạt đỉnh 10 tháng ở ngành Ngân hàng và tiệm cận mức đỉnh ở ngành Thép trong khi giảm về đáy ở ngành Bất động sản, Dịch vụ Dầu khí, Vật liệu xây dựng.

Dòng tiền gia tăng vào nhóm vốn hóa lớn với tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở nhóm VN30 tăng lên trong tháng 1/2024. Ngược lại, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và gần như không đổi ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.

Nước ngoài mua ròng 184,77 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 698,48 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VCB, HPG, VPB, STB, MWG, VCG, HCM, CTG, VCI, OCB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, VRE, FUEVFVND, DGC, MSN, HDG, LPB, SAB, FRT.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.397,6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1.343,38 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VRE, VNM, ACB, VHM, MSN, DGC, SAB, HDG, VND, CII.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: HPG, STB, VCB, MWG, VCG, VPB, HDB, CTG, OCB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 356,25 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 379,66 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 10/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có ACB, FUEVFVND, PC1, CII, BCM, HCM, SBT, VHM, REE, EVF.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có CTG, STB, HPG, HDB, VCG, OCB, VNM, NVL, TCB, KDH.

Nhà đầu tư cá nhân xả ròng mạnh trong tháng 1, tự doanh tranh thủ gom ròng 1.600 tỷ đồng - Ảnh 1

Tự doanh mua ròng 1.569,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1.662,19 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 15/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, VIX, ASM, HPG, PLX, AAA, HSG, VCG, SSI, PNJ.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm CTG, MBB, VPB, EIB, ACB, GMD, PC1, FPT, VCB, FUESSVFL

Xét theo khung thời gian tháng, tỷ trọng phân bổ dòng tiền đạt đỉnh 10 tháng ở ngành Ngân hàng và tiệm cận đỉnh ở Thép trong khi giảm về đáy ở ngành Bất động sản, Dịch vụ Dầu khí, Vật liệu xây dựng.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền gia tăng vào nhóm vốn hóa lớn với tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở nhóm VN30 tăng lên 41,9% trong tháng 1/2024 từ mức 39,2% trong tháng 12/2023. Ngược lại, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID còn 43,2% từ 47% trước đó

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML cải thiện nhẹ, ở mức 9,6% (vs. 9,3% trong tháng 12/2023).

Trong tháng 1/2024, chỉ số VN30 có hiệu suất vượt trội so với VNMID và VNSML với mức tăng +3,08%. Hai chỉ số còn lại tăng lần lượt +1,39% và +0,62%.

Xem thêm tại vneconomy.vn