Nhà đầu tư ngoại mua ròng đột biến hơn 1.260 tỷ đồng một mã trong phiên 31/1

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 67,23 triệu đơn vị, tổng giá trị 1.550,06 tỷ đồng, tăng 17,57% về khối lượng và 21,11% về giá trị so với phiên hôm qua (ngày 30/1).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 54,66 triệu đơn vị, giá trị 1.481,15 tỷ đồng, tăng 14,45% về khối lượng và 27,33% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 12,57 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 68,91 tỷ đồng, tăng 33,38% về lượng nhưng giảm 40,9% về giá trị so với phiên trước.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với giá trị đạt 193,43 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua ròng đạt 5,56 triệu đơn vị. Tiếp theo là HPG được mua ròng 113,23 tỷ đồng (4,06 triệu đơn vị) và AAA được mua ròng 94,92 tỷ đồng (9,32 triệu đơn vị).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ròng mạnh cổ phiếu VNM với khối lượng 1,38 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 93,23 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 2,59 triệu đơn vị, giá trị đạt 64,69 tỷ đồng, tăng 3,55% về lượng nhưng giảm 16,9% về giá trị so với phiên trước đó.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 3,4 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 65,7 tỷ đồng, tăng 193,52% về lượng và 175,36% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 809.270 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 1,01 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 1,34 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 53,99 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu MBS với khối lượng 724.700 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 18,64 tỷ đồng.

Các mã được mua ròng mạnh tiếp theo là IDC đạt 8,08 tỷ đồng (153.400 đơn vị), DTD đạt 3,03 tỷ đồng, TNG và DHT cùng đạt hơn 1 tỷ đồng…

Trong khi đó, SHS bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng 1,24 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 22,75 tỷ đồng. Ngoài ra, PVS bị bán ròng 3,02 tỷ đồng, VCS và TIG bị bán ròng 1,6 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 76,36 triệu đơn vị, giá trị đạt 1.305,54 tỷ đồng, tăng đột biến so với phiên hôm qua mua vào 3,79 triệu đơn vị, giá trị đạt 82,61 tỷ đồng.

Trái lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ra 1,03 triệu đơn vị, giá trị đạt 30,07 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần về lượng và hơn 4 lần về giá trị so với phiên trước đó.

Do đó, phiên này khối ngoại đã mua ròng 75,34 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 1.275,47 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên trước chỉ mua ròng 3,63 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 76,92 tỷ đồng.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng đột biến đến từ cổ phiếu AIC với khối lượng mua ròng đạt xấp xỉ 75 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.263,17 tỷ đồng. Tiếp theo là QNS được mua ròng 263.700 đơn vị, giá trị đạt 12,12 tỷ đồng.

Ngược lại, khối này bán ròng mạnh nhất VTP với giá trị bán ròng đạt 13,85 tỷ đồng, tương đương khối lượng 213.640 đơn vị.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 31/1, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 87,1 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 1.343,37 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần về lượng và 5,5 lần về giá trị so với phiên hôm qua ngày 30/1 (mua ròng 247,51 tỷ đồng).

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn