Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hàng trăm tỷ đồng mã bất động sản KBC và DIG trong phiên 4/3

Trên sàn giao dịch HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 85,07 triệu đơn vị, tổng giá trị 2.567,22 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,72% về khối lượng và 2,32% về giá trị so với phiên cuối tuần trước (ngày 1/3).

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 77,8 triệu đơn vị, giá trị 2.465,37 tỷ đồng, tăng 4% về khối lượng và 6,7% về giá trị so với phiên trước.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 7,26 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 101,85 tỷ đồng, giảm 17,89% về lượng và 48,67% về giá trị so với phiên trước đó.

Hôm nay, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu KBC với khối lượng 8,61 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 281,53 đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 cũng là mã bất động sản, đó là DIG được mua ròng hơn 3,65 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng 103,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối này vẫn bán ròng mạnh nhất chứng chỉ quỹ FUEVFVND với khối lượng 3,9 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng đạt 115,89 tỷ đồng. Tiếp theo là HPG bị bán ròng 3,48 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 108,1 tỷ đồng.

Trên sàn giao dịch HNX, khối ngoại mua vào 6,13 triệu đơn vị, giá trị đạt 137,6 tỷ đồng, tăng 61% về lượng và 73% về giá trị so với phiên trước đó.

Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 5,58 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 150,7 tỷ đồng, gấp đôi về lượng và tăng 79,79% về giá trị so với phiên trước.

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 552.210 đơn vị, nhưng giá trị vẫn là bán ròng 13,1 tỷ đồng, giảm 45% về lượng và gấp hơn 3 lần về giá so với phiên trước đó.

Phiên hôm nay, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SHS với khối lượng 1,17 triệu đơn vị, giá trị mua ròng tương ứng đạt 21,31 tỷ đồng.

Tiếp theo là TNG được mua ròng 616.750 đơn vị, giá trị đạt 13,77 tỷ đồng và DHT được mua ròng 356.500 đơn vị, giá trị 9,79 tỷ đồng.

Trái lại, PVS tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng xấp xỉ 1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 37,1 tỷ đồng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là MBS bị bán ròng 439.700 đơn vị, giá trị 12,6 tỷ đồng và CEO bị bán ròng 267.910 đơn vị, giá trị 6,2 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua vào 784.160 đơn vị, giá trị đạt 35,07 tỷ đồng, tăng 53,89% về lượng và 118,78% về giá trị so với phiên trước đó.

Mặt khác, khối này bán ra 1,32 triệu đơn vị, giá trị đạt 64,38 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần về lượng và gần 8 lần về giá trị so với phiên trước đó.

Do đó, phiên này khối ngoại đã bán ròng 540.100 đơn vị, giá trị bán ròng đạt 29,31 tỷ đồng; trong khi phiên trước đó mua ròng 270.650 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 8,83 tỷ đồng.

Hôm nay, khối này mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VGT với khối lượng 107.000 đơn vị, giá trị mua ròng đạt 1,34 tỷ đồng. Tiếp theo là LTG được mua ròng 40.300 đơn vị, giá trị đạt 1,11 tỷ đồng.

Trong khi đó, khối này bán ròng mạnh nhất ACV với giá trị đạt 14,05 đồng, tương đương khối lượng bán ròng đạt 164.400 đơn vị. Còn MPC dẫn đầu danh mục bán ròng mạnh về khối lượng, đạt 171.800 đơn vị, giá trị 3,4 tỷ đồng và QNS bị bán ròng 148.300 đơn vị, giá trị đạt 7,37 tỷ đồng.

Tính chung trên toàn thị trường trong phiên 4/3, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 7,27 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng tương ứng đạt 69,44 tỷ đồng, giảm 28,16% về lượng và 65,78% về giá trị so với phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 1/3 (mua ròng 202,95 tỷ đồng).

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn