Nhận cổ tức, Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) báo lãi gấp 4 lần cùng kỳ lên 350 tỷ đồng

Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm – mã chứng khoán DVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022 với doanh thu sụt giảm nhưng lợi nhuận lại tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt gần 1.276 tỷ đồng, giảm 18,4% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ giảm chi phí vốn thấp hơn, chỉ 13,7% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 160,4 tỷ đồng, tăng 11,9% so với số lãi gộp đạt được quý 3/2022. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 10% trong quý 3/2022 lên 12,6% trong quý 3 vừa qua.

Trong quý doanh thu tài chính tăng 34,8% so với cùng kỳ, lên 27,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng 30,5% so với quý 3/2022 lên 56 tỷ đồng. Ngoài ra doanh thu giảm cũng kéo theo chi phí bán hàng giảm được 1,8 tỷ đồng, xuống còn 64,2 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 7 tỷ đồng, xuống còn gần 30 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động khiến cho lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 58,7 tỷ đồng, tăng hơn 75% so với số lãi đạt được quý 3/2022, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 45,7 tỷ đồng.

Nhận cổ tức, Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) báo lãi gấp 4 lần cùng kỳ lên 350 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu Vinapharm đạt gần 3.842 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2022. Nhờ khoản cổ tức được chia 124,6 tỷ đồng nên doanh thu tài chính 9 tháng đầu năm của DVN đã tăng gấp 2,8 lần cùng kỳ lên 205,9 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính lại được tiết giảm gần 26% xuống mức 96 tỷ đồng, chủ yếu giảm ở khoản dự phòng giảm giá các khoản đầu tư.

Trừ các chi phí khác, lợi nhuận trước thuế của Vinapharm đạt 350,2 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ và hoàn thành vượt gần 5% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Lãi giảm mạnh, Dược liệu Việt Nam (DVM) chi 230 tỷ đầu tư vùng dược liệu quý

Xem thêm tại nguoiquansat.vn