DNSE Detail Stock DVN
DVN

Dược Việt Nam

UPCOM: Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

05/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

05/02/2024

Tổng quan

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế
- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
- Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ dược
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Dược Việt Nam

Giá hiện tại

1,529

0

0

-

0.67

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Đinh Xuân Hấn

Tổng giám đốc

Hàn Thị Khánh Vinh

Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế
- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu
- Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ dược
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Lịch sử phát triển:

- Tháng 4/1971: TCT Dược được thành lập.

- Ngày 04/05/1982: TCT Dược được tổ chức lại thành Liên hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam.

- Ngày 30/03/1995: Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 467B/BYT- QĐ về việc thành lập TCT Dược Việt Nam trên cơ sở Liên hiệp các xí nghiệp Dược Việt Nam.

- Ngày 30/06/2010: Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 2335/QĐ-BYT về việc chuyển TCT Dược Việt Nam thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

- Ngày 27/01/2011: TCT đã được Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP.

- Ngày 17/02/2017: TCT được UBCK Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký CT Đại chúng.

- Ngày 08/03/2017: TCT được VSD Việt Nam cấp giấy chứng nhận dăng ký chứng khoán.

- Ngày 19/05/2017: là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,400 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

3.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của DVN có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.8 năm)


Ban giám đốc

2.5 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của DVN mới (nhiệm kỳ trung bình 2.5 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 87.99% công ty.