Nhóm DNP sắp thâu tóm thêm một doanh nghiệp nước

CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn (Mã: SII) đã công bố nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2023.

Doanh nghiệp cho biết căn cứu tình hình thực tế và trên cơ sở đề nghị của cổ đông liên quan đến việc hoán đổi các khoản nợ của công ty phát sinh từ giao dịch mua lại cổ phần tại CTCP Cấp thoát nước Củ Chi và các khoản công nợ phát sinh từ các khoản hỗ trợ vốn, khoản vay.

ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư để hoán đổi các khoản nợ. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2024.

Chi tiết về số lượng cổ phần phát hành, phương án phát hành, tỷ lệ hoán đổi sẽ được trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất. 

Ngoài ra, đại hội đã thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần CTCP Cấp thoát nước Củ Chi từ Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd, VIAC (No.1) Limited Partnership và ông Trương Khắc Hoành.

Hiện Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd đang sở hữu 38% vốn của SII và VIAC nắm 10,9% vốn và ĐHĐCĐ đã thông qua việc nhận chuyển nhượng với các bên liên quan.

Trong đó, SII dự kiến nhận chuyển nhượng hơn 15,43 triệu cổ phần CTCP Cấp thoát nước Củ Chi từ Manila Water South Asia Holdings Pte. Ltd và hơn 15,43 triệu cổ phần từ VIAC (No.1) Limited Partnership. Tổng giá trị nhận chuyển nhượng là gần 309 tỷ.

DNP sẽ tăng sở hữu mà không phải chào mua công khai

Bên cạnh đó, cổ đông đã chấp thuận việc CTCP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) - thành viên của DNP Holding, hỗ trợ vốn cho công ty để thanh toán các khoản công nợ hiện hữu tối đa không quá 20% tổng tài sản của SII ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

SII sẽ có nghĩa vụ thanh toán giá trị hỗ trợ vốn thực tế đã thực hiện cho CTCP Đầu tư Ngành nước DNP và các khoản phí, lãi hỗ trợ phát sinh theo đúng thoả thuận tại thời điểm hỗ trợ.

Hiện tại, CTCP Đầu tư Ngành nước DNP đang là cổ đông sở hữu gần 12,26 triệu cổ phiếu SII, tương đương 19% vốn.

Cổ đông đã thông qua phương án cho phép CTCP Đầu tư Ngành nước DNP mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu mà không phải chào mua công khai. Chi tiết danh sách các bên chuyển quyền sở hữu cổ phần tại SII như sau: 

 Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường. 

Tính hết quý III, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) nắm 12,36% vốn của SII bên cạnh cổ đông lớn nhất là CTCP Đầu tư Ngành nước DNP. Phía CII đã đăng ký bán sạch gần 8 triệu cổ phiếu SII từ ngày 28/11 - 27/12. 

Buổi họp cũng thông qua việc đổi trụ sở chính của SII từ 477-479 An Dương Vương, phường 11, quận 6, TP HCM qua lầu 10, toà nhà Savico, 66-68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM. Savico cũng nằm trong hệ sinh thái của DNP Holding.

Về vấn đề nhân sự, ĐHĐCĐ đã thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của 4 thành viên: Ông Melvin John Mondejar, ông Laurence Rentuza Rogero, bà Karoline Constanino Sangalang, ông Trần Thái Tùng. Trong đó, ba cá nhân nước ngoài đều thuộcManila Water Company.

Đồng thời, đại hội đã bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT gồm ông Hoàng Minh Hùng, ông Roberto Jose Rialp Locsin, ông Philip Marc L. Hermann, bà Nguyễn Thị Ngọc Hà. Trong đó, ngoài bà Hà đang là Phó Tổng Giám đốc của SII thì ba cá nhân còn lại không giữ vị trí nào tại SII. Thông tin về lý lịch của 3 cá nhân nước ngoài không được công bố. 

Hiện HĐQT có hai thành viên gồm ông Lều Mạnh Huy (Tổng Giám đốc SII) và bà Phan Thuỳ Giang đều là Phó Tổng Giám đốcCTCP Đầu tư Ngành nước DNP. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn