DNSE Detail Stock SII

UPCOM: CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

SII

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

948 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-34.48 tỷ

Doanh thu

251 tỷ

0.99%

-534.38

0

-0.10

0%

-2.67%

-1.34%

1.96%

88.41%

#VALUE!

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Manila Water South Asia Holdings Pte Ltd

38%

CTCP Đầu tư Ngành nước DNP

19%

VIAC (No. 1) Limited Partnership

10.9%

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

0.01%

Khác

32.09%

Tin tức & Sự kiện