Novaland, Hưng Thịnh Land, Saigon Glory... tái cấu trúc hàng loạt trái phiếu chậm trả trong tháng 4

Trong báo cáo mới nhất của VIS Rating, trong tháng 4/2024, trái phiếu chậm trả phát sinh lần đầu tiếp tục giảm, tỷ lệ trái phiếu chậm trả giữ nguyên ở mức 15%. Trong đó có hơn một nửa lượng trái phiếu chậm trả gốc/lãi đến từ nhóm ngành bất động sản dân cư với tỷ lệ là 30%.

Theo đó, chỉ có một trái phiếu chậm trả lần đầu với giá trị 47,3 tỷ đồng thuộc CTCP ADEC. Được biết, trái phiếu này được phát hành từ năm 2021 với giá trị phát hành là 430 tỷ đồng và được đảm bảo bằng cổ phiếu và tài sản là bất động sản của công ty con của CTCP ADEC - CTCP Đóng tàu và Dịch vụ cảng Mỹ Xuân.

Đối với hoạt động tái cấu trúc nợ, VIS Rating cho biết có 6 tổ chức phát hành chậm trả thuộc nhóm ngành bất động sản dân cư và xây dựng đã thực hiện hoàn trả một phần gốc trái phiếu cho trái chủ trong tháng 4. Tổng số tiền hoàn trả là 21 tỷ đồng, tương đương 0,2% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành của nhóm này. Phần lớn trái phiếu đã gia hạn ngày đáo hạn đến cuối năm 2024 hoặc 2025 sau khi không trả được nợ gốc vào năm 2023.

Novaland, Hưng Thịnh Land, Saigon Glory... tái cấu trúc hàng loạt trái phiếu chậm trả trong tháng 4
Loạt doanh nghiệp bất động sản và xây dựng thực hiện tái cấu trúc trái phiếu chậm trả trong tháng 4

Đáng chú ý, Tập đoàn Novaland (NVL) đã thực hiện hoán đổi tài sản để hoàn trả một phần nợ trái phiếu chậm trả. Theo đó, Novaland hoán đổi một phần quyền tài sản thuộc dự án bất động sản của mình cho các trái chủ để thanh toán 1,82 tỷ đồng khoản nợ gốc của 1 mã trái phiếu đã chậm trả nợ gốc/lãi từ ngày 14/2/2023.

Tính gộp hết các khoản đã thanh toán của Novaland sau khi chậm trả gốc/lãi, VIS Rating ước tính tỷ lệ thu hồi dư nợ gốc của mã trái phiếu NVLH2123009 hiện ở mức 25%.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hưng Thịnh Land đã tiến hành thanh toán một phần 4 lô trái phiếu với tổng giá trị tái cấu trúc là 3,99 tỷ đồng sau khi chậm trả nợ gốc/lãi vào ngày 31/8/2023.

Ngoài ra, Công ty TNHH Saigon Glory cũng thực hiện thanh toán một phần 1,26 tỷ đồng cho 5 lô trái phiếu chậm trả nợ gốc từ tháng 6-7/2023. Giá trị còn lại của 5 lô trái phiếu này sau khi tái cấu trúc lên đến 4.755 tỷ đồng.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn