NWT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

NWT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NWT của Công ty Cổ phần Vận tải Newway như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại:
Công ty cổ phần Vận tải Newway
Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II – phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3565 4898
Fax: (84-24) 3565 1997
(vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/10/2023.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

HNX