Ông Nguyễn Hữu Trung được bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc Vietbank

Ông Nguyễn Hữu Trung được bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc Vietbank

Ngày 15/10/2021, HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) đã có quyết định về việc thay đổi nhân sự giữ chức danh Tổng Giám đốc.

Theo đó, HĐQT Vietbank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/10/2021 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của HĐQT. Đồng thời, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc Vietbank.

Ông Nguyễn Hữu Trung

Ông Nguyễn Hữu Trung tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Toronto – Canada. Ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý, điều hành tại các tổ chức tài chính lớn như Giám đốc điều hành Bank of Montreal, Canada, Phó Chủ tịch điều hành Caisse Centrale Desjardins, Canada, Cố vấn tài chính, ngân hàng Cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) - Thành viên Ban dự án Brass – hỗ trợ Cơ quan TTGSNH – NHNN Việt Nam triển khai Chương trình giám sát từ xa về Basel II cho hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tại ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2021, ông Nguyễn Hữu Trung được bầu làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 và được HĐQT Vietbank bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT.

Hàn Đông

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút