PET: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chuyên viên Ban KTNB

PET: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chuyên viên Ban KTNB

 Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chuyên viên Ban KTNB như sau:

HOSE


Tài liệu đính kèm