15:26, 19/05/2022

PET: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chuyên viên Ban KTNB

Trong bài viết này:

     Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chuyên viên Ban KTNB như sau:


     

    Tài liệu đính kèm