Petrosetco (PET) sắp nhận gần 32 tỷ đồng cổ tức từ công ty con PSD

Petrosetco (PET) sắp nhận gần 32 tỷ đồng cổ tức từ công ty con PSD

PSD sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 8% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 28/03.

Với hơn 51,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PSD sẽ chi hơn 41,46 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của PSD đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ cổ tức 10% bằng tiền.

Trong cơ cấu cổ đông của PSD, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET) là cổ đông lớn nhất, chiếm xấp xỉ 40 triệu cổ phiếu PSD, tương ứng 76,93% vốn sẽ nhận về gần 32 tỷ đồng cổ tức từ PSD.

PSD là công ty con của Petrosetco, chuyên phân phối các dòng sản phẩm Samsung và Non-iPhone của Apple (Ipad, iMac và Macbook…). Năm 2023, PSD ghi nhận kết quả kinh doanh với doanh thu thuần đạt 6.764 tỷ đồng, giảm gần 22% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 63 tỷ đồng, giảm 44%.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PSD đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 10.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 120 tỷ đồng. Như vậy, PSD đã hoàn thành 64,4% mục tiêu doanh thu và 52,5% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến cuối năm 2023, PSD đang sở hữu tổng tài sản là 3.145 tỷ đồng, giảm hơn 8% so với hồi đầu năm, chủ yếu do hàng tồn kho giảm mạnh 40%, xuống còn 864 tỷ đồng; phải thu khách hàng giảm 4%, còn hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, một số khách hàng lớn của PSD gồm có MWG, FRT…

Mặt khác, nợ phải trả doanh nghiệp còn 2.595 tỷ đồng; riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 1.527 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, PSD đang tăng hơn 4,4% kể từ đầu tháng 2. Trong phiên giao dịch sáng ngày 19/2, cổ phiếu PSD tiếp tục tăng 1,44%, lên 14.100 đồng/CP.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn