14:50, 10/08/2022

PHR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Investment Property Holdings Limited

Trong bài viết này:

    Vietnam Investment Property Holdings Limited Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE