DNSE Detail Stock PHR

HOSE: CTCP Cao su Phước Hòa

Nuôi trồng và chế biến cao su

logo

PHR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

7,669 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

465 tỷ

Doanh thu

1,348 tỷ

4.63%

3,430.50

0

1.18

-50.90%

13.38%

8.29%

26.21%

8.30%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

66.62%

VOF Investment Limited

4.83%

Vũ Xuân Dương

0%

Khác

28.55%

Tin tức & Sự kiện