PMC (CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic) - Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

     * Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 46%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.600 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 22/12/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại tại CTCP Dược Phẩm Dược Liệu PHARMEDIC (số 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần (thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 22/12/2023 và xuất trình Sổ chứng nhận cổ đông, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMC của CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2023
3. Lý do và mục đích:

Xem thêm tại hnx.vn