17:57, 21/09/2022

POM: Thông báo bổ sung thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn và thực hiện các giao dịch khác

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Thép POMINA thông báo bổ sung thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn và thực hiện các giao dịch khác như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE