PV Gas báo lãi năm 2023 gần 12.000 tỷ đồng, có hơn 35.000 tỷ tiền gửi

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, HoSE: GAS) kết thúc quý IV/2023 với doanh thu thuần gần 22.600 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ tăng 8%, lên hơn 18.512 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ, lãi gộp giảm 17% xuống còn hơn 4.058 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ tăng 11%, đạt 544 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng đáng kể. Kết quả, PV Gas lãi sau thuế là 2.776 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết, giá dầu trong quý IV/2023 giảm 5% so với cùng kỳ. Đồng thời, sản lượng khí khô tiêu thụ giảm tới 43%, là tác nhân của sự giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận.

Tính đến cuối năm, tình hình kinh doanh của GAS giảm sút so với năm trước. Doanh nghiệp báo doanh thu thuần gần 90.000 tỷ đồng, giảm 11%; lợi nhuận sau thuế đạt 11.793 tỷ đồng, giảm 22%. Tuy nhiên, PV Gas vẫn vượt 18% mục tiêu doanh thu và đạt hơn 80% chỉ tiêu lãi sau thuế của cả năm.

PV Gas báo lãi năm 2023 gần 12.000 tỷ đồng, có hơn 35.000 tỷ tiền gửi
PV Gas báo lãi năm 2023 gần 12.000 tỷ đồng

Cuối năm 2023, tổng tài sản của PV Gas tăng 6% so với đầu năm, đạt hơn 87.754 tỷ đồng, trong đó hơn 62.217 tỷ là tài sản ngắn hạn (tăng 12%). Doanh nghiệp giữ lượng tiền mặt và tiền gửi khổng lồ với gần 41.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng đạt hơn 35.000 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ giảm sâu, chỉ còn gần 1.500 tỷ đồng (đầu năm gần 5.900 tỷ đồng), do giảm mạnh chi phí kho chứa LNG Thị Vải.

Trên bảng cân đối tài chính, nợ ngắn hạn tăng 20% lên gần 15.000 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn tăng mạnh từ 45 tỷ đồng lên hơn 1.600 tỷ đồng, chủ yếu là vay dài hạn tới hạn trả. Nợ vay dài hạn giảm gần 30% còn 4.270 tỷ.

Trong báo cáo phân tích, các chuyên gia Chứng khoán Dầu khí (PSI) dự báo, trong năm 2024, PV Gas ước đạt sản lượng tiêu thụ khí khô 7,3 tỷ m3, tương đương với năm 2023; Giá CP LPG bình quân đạt khoảng 570 USD/tấn và sản lượng tăng nhẹ 5% so với năm 2024 nhờ nhu cầu tăng lên của các hộ công nghiệp. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 của PV Gas dự báo đạt lần lượt 94.708 tỷ đồng và 10.593 tỷ đồng.

>> Rót thêm 13.000 tỷ đồng vào Dung Quất 2, kịch bản đẹp cho năm 2024 của Hòa Phát (HPG)

Xem thêm tại nguoiquansat.vn