PV Power (POW) chưa có phương án chia cổ tức cho giai đoạn 2020-2025

Sáng 23/5, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Năm 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng sản lượng điện sản xuất đạt 16,7 tỷ kWh mang về doanh thu đạt 31.736 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ còn lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 36% còn 824 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu là 23.960 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 929 tỷ; tăng 16% về doanh thu song lợi nhuận giảm gần 23% so với thực hiện năm 2023. PV Power đề xuất không chia cổ tức năm 2024.

Lãnh đạo PV Power cho biết, năm nay sẽ tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các nhà máy điện (trung tu tổ máy số 2 Nhà máy điện Vũng Áng 1 và Nhà máy thủy điện Đakđrinh, tiểu tu các Nhà máy điện Cà Mau 2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Nhà máy thủy điện Hủa Na).

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của PV Power là tổ chức thực hiện công tác đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, dự kiến phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 vào cuối năm 2024 và phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 4 vào khoảng giữa năm 2025.

Một nhiệm vụ quan trọng trong năm nay cũng được lãnh đạo PV Power đưa ra là triển khai việc tăng vốn điều lệ của tổng công ty.

Về kế hoạch đầu tư, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho năm 2024 là 9.407 tỷ đồng bao gồm đầu tư xây dựng cơ bản (8.864 tỷ), mua sắm trang thiết bị và tài sản cố định (380 tỷ), đầu tư góp vốn vào đơn vị thành viên (163 tỷ). Trong đó vốn chủ sở hữu là 2.591 tỷ còn lại là từ nguồn vốn vay và vốn khác.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, PV Power dự kiến trích quỹ đầu tư phát triển 360 tỷ, quỹ khen thưởng phúc lợi 170 tỷ, quỹ thưởng người quản lý hơn 3 tỷ. Doanh nghiệp đề xuất không chia cổ tức năm 2023.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của PV Power cũng đã thông qua việc không chia cổ tức năm này.

PV Power (POW) chưa có phương án chia cổ tức cho giai đoạn 2020-2025
Nguồn: POW

Về vấn đề trên, ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT cho biết: “Hiện tại sau khi trích các quỹ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 1.200 tỷ. Trong 2024, PV Power chưa có phương án chia cổ tức do trong giai đoạn 2020 - 2025 là giai đoạn đang triển khai đầu tư các dự án lớn đặc biệt là Nhơn Trạch 3 và 4. Dự kiến vốn chủ cho giai đoạn này là 7.750 tỷ song hiện mới đáp ứng được khoảng 4.000 tỷ.

Chính vì vậy, hiện tổng công ty đang thiếu hụt vốn chủ. Sau giai đoạn COVID-19, các vấn đề liên quan tới tăng trưởng kinh tế chậm lại nên lợi nhuận các năm giảm đi dẫn tới thiếu hụt dòng tiền đầu tư.

Để phục vụ đầu tư, PV Power sẽ tăng vốn. Doanh nghiệp đang xây dựng kế hoạch trình công ty mẹ PVN và Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước bao gồm phương án phát hành cổ phiếu bằng tiền, chia cổ tức bằng cổ phiếu”.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn