PVM thận trọng với kế hoạch lợi nhuận 2021 đi ngang

PVM thận trọng với kế hoạch lợi nhuận 2021 đi ngang

Sau khi điều chỉnh giảm kế hoạch năm trước, CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí (UPCoM: PVM) trở nên thận trọng khi đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 gần như đi ngang so với kết quả 2020.

Cụ thể, doanh thu 2021 được kỳ vọng đạt 1,000 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với thực hiện 2020. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Công ty chỉ kỳ vọng lãi sau thuế 2021 xấp xỉ 50 tỷ đồng, trong khi lãi năm trước là 50.4 tỷ đồng. Ngoài ra, tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ tăng nhẹ từ 10% lên 11%.

Để thực hiện kế hoạch, PVM đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm như cung cấp vật tư, thiết bị cho các nhà máy của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) và các đơn vị thành viên; tập trung công tác thu hồi công nợ; thực hiện công tác quản lý, đầu tư, khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất, tài sản; đầu tư và hợp tác đầu tư các dự án có tính bền vững trong tương lai; hoàn thành công tác tái cấu trúc.

Chỉ tiêu kế hoạch 2021
Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của PVM

Năm 2020, PVM chủ trương giảm các hoạt động thương mại thông thường để tập trung vào lĩnh vực thương mại kỹ thuật với khách hàng chính là POW và các đơn vị thành viên, đóng góp 16% vào doanh thu của Công ty mẹ.

Về hoạt động xây lắp, Công ty đã tiến hành thi công xây lắp một số gói thầu tiêu biểu như công trình Trung tâm thí nghiệm tiền lâm sàng - Đại học Y Dược Thái Bình và thi công lắp đặt thiết bị, hệ thống hạ tầng điện và mạng nội bộ cho một số chi nhánh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB).

Công tác tái cấu trúc cũng là hoạt động được ban lãnh đạo PVM quan tâm trong năm qua. Cụ thể, Công ty đã tiến hành thoái vốn tại hàng loạt đơn vị như CTCP PEC Hà Nội, CTCP Máy – Thiết bị Việt Nam, CTCP Đóng mới và Sửa chữa Tàu dầu khí Nhơn Trạch Shipyard, CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí miền Bắc Việt Nam, CTCP Thực phẩm Nghệ An do hoạt động yếu kém. Công ty dự định sẽ tiếp tục tiến hành tái cơ cấu tại Công ty TNHH MTV Máy – TBDK Sài Gòn và thoái vốn hoàn toàn khỏi CTCP Máy – TBDK Đà Nẵng trong giai đoạn 2021-2025.

Kết quả thực hiện 2020
Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của PVM

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút