PVTrans lên kế hoạch lãi trước thuế 950 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans - Mã: PVT) vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Mục tiêu doanh thu ở mức 8.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt 950 tỷ và 760 tỷ đồng.

PVTrans là doanh nghiệp nhà nước thường đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng so với thực hiện. Con số trên tương đương giảm 7% so với doanh thu năm 2023, đồng thời giảm 39% về lợi nhuận trước và sau thuế đạt được năm ngoái.

Tuy nhiên, đây lại là mức doanh thu và lợi nhuận kế hoạch cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Tổng công ty thường xuyên vượt khoảng 170-230% so với các kế hoạch đã đề ra.  

 PVTrans thường thực hiện gấp đôi so với kế hoạch lợi nhuận. Nguồn: HL tổng hợp.

Doanh nghiệp theo đó dự tính sẽ nộp ngân sách nhà nước 354 tỷ đồng. Năng suất lao động bình quân tạo ra dự kiến 233,5 triệu đồng/người/tháng và tổng công ty sẽ trả thu nhập bình quân 30,3 triệu đồng/người/tháng

Lãnh đạo PVTrans đặt mục tiêu đảm bảo vận chuyển an toàn nguyên liệu dầu thô đầu vào cho các nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn, khai thác ổn định FSO PVN Đại Hùng Queen và giàn CPP tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt, kiểm soát công nợ quá hạn, tăng cường dự báo và cập nhật kịch bản thị trường...

Về hoạt động đầu tư, doanh nghiệp vận tải biển này dự tính tổng nhu cầu vốn khoảng 3.374 tỷ đồng. Phần lớn nguồn tiền để tiếp tục đầu tư tàu VLGC (hoặc tàu Aframax hoặc MR), đầu tư tàu dầu hóa chất (hoặc tàu rời), đầu tư mới 2 tàu MR (hoặc 1 tàu Aframax).

Tổng công ty cũng dự tính rót thêm 262 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty thành viên như PVTrans Logistics, HH Thăng Long, Vận tải Đông Dương.

Năm ngoái, PVTrans đã đầu tư mua và thuê mua tổng cộng 12 tàu, nâng tổng số tàu trong đội tàu lên 51 chiếc với tổng trọng tải gần 1,4 triệu DWT. Hiện tổng công ty vẫn giữ vững vị thế là nhà vận tải và cung cấp dịch vụ hàng hải lớn nhất Việt Nam, chiếm 100% thị phần vận chuyển dầu thô và LPG trong nước.

Về tài chính, PVTrans có kế hoạch chia cổ tức năm 2024 ở mức 8% trên vốn điều lệ. Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng chia cổ tức cổ phiếu 10% đã thông qua từ năm 2022 nhưng vẫn chưa hoàn thành. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn