PXM kiệt sức, mong chờ vào kế hoạch "giải cứu" mới

PXM kiệt sức, mong chờ vào kế hoạch "giải cứu" mới

Năm 2021, CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (UPCoM: PXM) đặt mục tiêu doanh thu 3.5 tỷ đồng, bỏ ngỏ chi tiêu lợi nhuận.

Trước tình hình mất cân đối thu chi nghiêm trọng, PXM cho biết năm 2021 dù có khó khăn hay thuận lợi mà Công ty vẫn không gia tăng số lượng xe máy thiết bị hoặc các tài sản khác thì sẽ không tạo ra nguồn thu để duy trì nội bộ.

Nên nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của Công ty là khai thác hiệu quả tối đa việc làm cho tất cả máy móc, công cụ dụng cụ. Đối với các máy móc, công cụ dụng cụ hư hỏng, lỗi thời sẽ đem thanh lý, thu hồi vốn để đầu tư vào các thiết bị mới phù hợp với nhu cầu thị trường, giúp phục vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, tăng sản lượng, doanh thu để bù đắp vào phần chi phí hoạt động.

Còn với các tồn tại quyết toán công trình và thu hồi công nợ, PXM đề nghị Tổng công ty PVC (UPCoM: PVX) hỗ trợ, chỉ đạo các đơn vị liên quan để giải quyết công nợ và quyết toán công trình. Đồng thời, hỗ trợ nhân sự giúp Công ty quyết toán các công trình trong ngành như Công trình Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, Công trình nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, Công trình nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Ngoài ra, việc tái cơ cấu đối với Công ty đã kéo dài từ năm 2013 đến nay, Công ty phải duy trì hoạt động trong điều kiện không có việc làm, thua lỗ kéo dài dẫn đến tình hình tài chính càng ngày càng mất cân đối nghiêm trọng, không đủ trang trải cho các chi phí cần thiết của PXM, ảnh hưởng đến tinh thần, đời sống và tương lai hầu hết CBCNV. Nên PXM kiến nghị Tổng công ty PVC và cổ đông khác cùng với công ty sớm có phương án tái cơ cấu phù hợp với PXM.

Cho năm 2020, Công ty tiếp tục trình cổ đông thông qua không chia cổ tức. Kể từ năm 2011 tới nay, Công ty đã nhiều năm liên không chia cổ tức.

Khép lại quý 1 vừa qua, PXM báo lỗ ròng 5.1 tỷ đồng. Công ty cho biết là do chi phí tài chính của các khoản vay từ những năm trước chưa trả được nợ gốc dẫn đến lãi vay phải trả trong kỳ quá cao và cũng là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ của đơn vị.

Tới cuối quý 1, Công ty ghi lỗ lũy kế hơn 566 tỷ đồng, gấp gần 4 lần vốn góp chủ sở hữu.

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút