QBS: Giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2023

QBS: Giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2023

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình thông báo giải trình BCTC soát xét bán niên năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm