QBS: Nghị quyết HĐQT về việc bán xe ô tô đã qua sử dụng

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc bán xe ô tô đã qua sử dụng

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bán xe ô tô đã qua sử dụng như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm