QBS: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm